Elevers kunnskapsnivå bekymrer verdens økonomer

Valgkampens lærerløft ble en gedigen lærerbløff.

Utdanningssystemene svikter…

Omveltningen som kan få store konsekvenser i flere generasjoner

Oecd og diverse andre eksperter uttrykker derfor bekymring over kunnskapsnivået i den vestlige verden og frykter at generasjoners manglende kunnskaper kan ramme landene enda hardere enn de økonomiske nedturene verden har opplevd det siste tiåret.

OECD har sammenlignet utdanningssystemene i 24 land. Japan og Finland er ikke overraskende vinnerne, mens signalene er faretruende for USA og Storbritannia som har hatt verst utvikling i forhold til alle andre land. Andelen høykompetente arbeidere i USA har f.eks. falt dramatisk; fra 42 % av dem mellom 55 og 65 år, til bare 28 % av ansatte mellom 16 og 34 år. 

De to britiske økonomene M. Purdy og M. Robinsen skriver i The Financial Times: «Arbeidsgiverne konfronteres nå med en mangel på kjernekompetanse (forskning, teknologi, ingeniørkunst og matematikk) i tillegg til utilstrekkelige språk- og businesskunnskaper. Over tid er en kompetansekrise like farlig som en finanskrise for et samfunns økonomiske helse».

Dystre fremtidsutsikter

Statlige og private selskaper har i forbindelse med de siste finanskrisene gjennomgått brutale slankekurer. Til tross for dette, har de klart å opprettholde produksjonen eller driften med langt færre ansatte enn før. Dermed har de heller ikke lenger det samme behov for arbeidskraft, noe som igjen fører til at flere forblir arbeidsledige. Disse kommer ikke i jobb igjen når markedet viser bedring. Industrien investerer heller i maskiner og teknikk, og den menneskelige arbeidskraften nedprioriteres. Så selv om den akutte krisen viser tegn til bedring, og økonomien er i ferd med å ta seg opp igjen, kan de følger krisen fikk for industribedriftene som overlevde få konsekvenser i flere generasjoner. Det er også en sterk tendens til at når produksjonen tar seg opp igjen, er det en annen type arbeidskraft bedriftene etterspør enn dem som måtte gå når finanskrisen slo til. Dermed forblir de som gikk ut i arbeidsløshet fremdeles arbeidsledige, fordi det ikke lenger er behov for deres arbeidskraft på grunn av at de ikke besitter den kompetansen som bedriftene nå etterspør.

Kvaliteten på undervisningen og kravene til den enkelte elev, har gått betydelig ned i vestlige land.OECD og diverse andre eksperter uttrykker derfor bekymring over kunnskapsnivået i den vestlige verden og frykter at generasjoners manglende kunnskaper kan ramme disse landene enda hardere enn de økonomiske nedturene verden har opplevd det siste tiåret. Dette er heller ingen snuoperasjon som kan foretas over natten. Dette er resultatet av at kvaliteten på undervisningen, og kravene til den enkelte elev/student, har gått betydelig ned i vestlige land. Skal en få gjort noe med dette, vil det ta tid før en ser resultater av satsingen. Denne årsakssammenhengen er tidligere tatt opp i flere innlegg på johnsteffensen.no. Klikk på lenkene nedenfor.

Om Puslete norsk skole,  svake norske lærerstudenter, Gammeldagse lærere er best, Mange søkere til lærerskolen har ikke gode nok karakterer, Færre elever per lærer førte til null stryk, Baseskole – ingen optimal løsning med tanke på læringsutbyttet, Kunnskapsbløffen samt enda flere (sjekk kategorien «Skole» i menyen øverst).

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..