Som fortjent – eller…?

Dommens dag. Illustrasjon geralt pixabay

Bibelord

«Gud skal lønne hver og en etter det han har gjort.»

(Romerne 2, 6)

Vi skal få som fortjent, når vi en dag stilles til ansvar overfor Gud. Dommens grunnlag blir det som vi har gjort, og det som vi har unnlatt å gjøre. Men den som har fått Guds tilgivelse, får egentlig ikke som fortjent. Ikke fordi Gud er urettferdig, men fordi det fins en som har «betalt for» våre synder, sonet vår synd; nemlig Jesus Kristus. Dette er vrient å skjønne, og det er så stort at man ikke kan fatte det, men Bibelen sier det tydelig, blant annet i Johannes 3, 16-21:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Spørsmålet blir derfor; våger du å tro dette? Husk i det minste at alt er opp til deg, og at livet aldri kommer i reprise!   (JS)  

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst:  Geralt  (Pixabay)

ANBEFALES STERKT: Predikanten Billy Graham (1918-2018) var verdensberømt for sine store evangeliserings-korstog med forkynnelsen av det kristne budskap. I dette opptaket vil du snart skjønne hvilken uovertruffen karismatisk taler Billy Graham var. Lytt til hans ord om hvordan Guds dommedag kommer til å bli:

La andre få vite om dette innlegget..