Forsvarstalen

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Den berømte forsvarstalen

Utdrag fra en av historiens mest berømte forsvarstaler

«Jeg mente selv en gang at det var en plikt å sette alt inn på og bekjempe nasareeren Jesu navn. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det snakk om å henrette dem, stemte jeg for. Rundt om i alle synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byene i utlandet.

Da jeg drev på  med dette, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt fra overprestene. Underveis så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk; ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Og Herren sa: ‘Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningefolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.’

Derfor har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Nei, jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og for hedningefolkene, at de må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. Dette er grunnen til at jødene grep meg i tempelet og forsøkte å drepe meg. Men til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som den første, skulle stå opp fra de døde og forkynne lyset både for sitt eget folk og for hedningefolkene.»

Utdrag fra apostelen Paulus sin forsvarstale for Kong Agrippa. (Apostlenes gjerninger 26, 9 – 23)

PS! Om du aldri har lest Apostlenes gjerninger, kan jeg anbefale dette. Denne boken i Nye testamente er tidvis ganske spennende – og givende.

Dette er et oktoberinnlegg som kan gi andeler i Jubelkonken. Klikk på bildet nedenfor:

Dette innlegget kan gi deg andeler i jubelkonken.

For å delta i Jubelkonken, kan du også klikke på denne Facebook-logoen: Facebook - registrering jubelkonken

La andre få vite om dette innlegget..