Aldersdemens, sykelige forandringer i hjernen

Demens rammer stadig flere, og en behøver ikke å være svært gammel for å bli rammet av sykdommen.

Hukommelsestap behøver ikke å være demens

Det fins flere former for demens – og hukommelsestap.

Jeg har skrevet om demens tidligere, og det vil jeg fortsette med. De fleste av oss får før eller siden et forhold til demens, enten ved at en selv blir rammet, eller ved at noen en kjenner blir det. 

Les også det rørende brevet; «Når du oppdager at jeg er blitt gammel…»

Lett hukommelsestap er en normal aldringsprosess. Slikt minnetap behøver på ingen måte bety at en er i ferd med å bli dement. En rekke tilstander kan gi endret adferd som ligner på symptomene ved aldersdemens, tilstander som gjerne viser seg som forvirring – også kalt konfusjon. Slike påkjenninger kan ramme ulikt. Noen tåler flere påkjenninger enn andre før disse eventuelt gir seg utslag i konfusjon. Når et eldre menneske rammes av konfusjon, skjer dette gjerne mer plutselig enn ved aldersdemens, og dessuten klinger forvirringen av etter en periode. Konfusjon som bl.a. kan føre til at personen snur døgnet og virker svært så forvirret, kan komme som en følge av fysiske eller psykiske påkjenninger. Mange faktorer kan spille en rolle; dårlig hørsel, syn, depresjon, sorg, tap, flere mer eller mindre alvorlige plager eller sykdommer. Dårlig kosthold, lavt væskeinntak, understimulering, passivitet, enkle infeksjoner, søvnløshet, urinveisinfeksjon, treg mage over tid, osv. kan føre til forvirrethet som minner om demens. Også depresjon har fellestrekk med Alzheimers sykdom, siden symptomene ofte er ganske like.

Det er imidlertid store individuelle forskjeller når det gjelder tidsperspektivet ved Alzheimers sykdom, noen får et raskere forløp enn andre.

Den mest kjente formen for demens er Alzheimers sykdom, en lidelse som fins i flere varianter. Den begynner nesten umerkelig, og det snikende forløpet forverres over tid. Sykelige forandringer i hjernen fører etter hvert til en omfattende mental svikt som i noen tilfeller også kan gi en stor fysisk endring. Hjerneskaden er irreversibel, det vil si at den ikke kan kureres. Men med diverse miljøtilpasninger og behandling kan en del gjøres. Etter en tid vil den omfattende mentale svikten føre til at pasienten ikke mestrer hverdagen, og til sist blir han/hun helt avhengig av hjelp. Det er imidlertid store individuelle forskjeller når det gjelder tidsperspektivet ved Alzheimers sykdom, noen får et raskere forløp enn andre. Enkelte blir svært dårlig i løpet av forholdsvis kort tid, mens det hos andre kan ta mange år fra sykdommen debuterer til en blir pleietrengende. Den mest agressive form for demens er Levis legeme, en sykdom som rammer rundt 30% av Alzheimer-pasientene, og der sykdommens verste del er det åpenbare fysiske forfallet som rammer pasienten.

Det er laget flere helaftens spillefilmer om hvordan demens kan arte seg og oppleves av såvel den syke som hans/hennes nærmeste. Personlig synes jeg Bille August sin film «En sang for Martin» (2001) med Sven Wollter og Viveka Seldahl i hovedrollene, gir en god, troverdig og tankevekkende fremstilling av sykdommen, kanskje aller helst den ovennevnte varianten; Levis legeme. En annen nyere film er «Still Alice» (2014) med Julianne Moore i hovedrollen, en skuespillerprestasjon hun fikk Oscar for.

Mer om demens:

  • Over 70.000 personer har demens i Norge i dag.
  • Ca. 60 prosent av disse lider av Alzheimers sykdom.
  • Demens forekommer helt ned i 30-årsalderen. Mørketallene er imidlertid store. Ca 1.500 personer har fått diagnosen før fylte 65.
  • Tar en med de nærmeste pårørende, er ca 280.000 mennesker berørt av demens i landet vårt. Om en regner med venner, øvrige slektninger og naboer er tallet langt høyere.
  • Antall personer med demenslidelser er økende og vil sannsynligvis være fordoblet innen 2040.

 

La andre få vite om dette innlegget..