Dypdykk i arkiver om Ten Sing

"hei, la oss være som fjellet, fri! " sang bjarne øystein graabræk i 1968. Nå er han med i komiteen som forbereder 50 årsjubileet i september 2017. Www. Johnsteffensen. No

Kanskje har du noen gode Ten Sing minner…?

Historiske Ten Sing bilder, plakater, billetter, opptak, rekvisita m.v. etterlyses. Kanskje har du noe på loft eller i kjeller som kan vekke gode minner fra den gang da…?

Siste helg i september 2017 feires Ten Sings 50 års jubileum i Bergen. I den forbindelse har jeg mottatt et brev fra festkomiteens medlem Gunnar Wik. Han skriver:

En komite med Bente. H. Hauge, Torfinn Wang, Bjarne Ø. Graabræk, Kristin Myhrvold og Gunnar Wik har hatt en del møter for å legge rammer for jubleumshelgen. Komiteen trenger hjelp til å granske historien, lete i arkiver og finne bilder og artikler fra den første tiden. I denne sammenheng tenker vi på dere som en eller annen gang har vært med i Ten Sing Bergen.

Komiteen har bl.a. henvendt seg til Byarkivet i Bergen som overtok alt arkivmateriale fra loft og gamle kontorer da Bergens Ynglingeforening ble ombygget for rundt 35 år siden. Samlingen utgjør omtrent 40 hyllemeter som er bitt katalogisert. I arkivet fins det ventelig også noe stoff fra den tiden Ten Sing så dagens lys i Ynglingen. Vi håper å kunne gjøre noen «dypdykk» i dette arkivet i forbindelse med Ten Sings 50 års jubileum i september 2017.

Men trolig er det også mange Ten Singere som har verdifullt materiale liggende hjemme hos seg selv, på loft eller i kjeller. Derfor oppfordres alle tidligere Ten Sing medlemmer om å ta en titt i skuffer, kasser og skap etter minner som kan være artig å se igjen etter alle disse årene.

Bildetekst: «Hei, la oss være som fjellet, fri!» sang Bjarne Øystein Graabræk i 1968. Nå er han med i komiteen som forbereder 50 årsjubileet i september 2017.

Dette er et oktoberinnlegg som kan gi andeler i Jubelkonken. Klikk på bildet nedenfor:

Dette innlegget kan gi deg andeler i jubelkonken.

For å delta i Jubelkonken, kan du også klikke på denne Facebook-logoen: Facebook - registrering jubelkonken

La andre få vite om dette innlegget..