Fader Vår – Herrens bønn

Herrens bonn. Fader var. Foto olivia snow unsplash

Jesus sier:

«Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.  Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.  Slik skal dere da be:

 Fader Vår / Herrens bønn

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen!   

 (Matteus 6, 7-13)

Ta vare på Guds ord!

       Din tid er nå!   

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Les også «Bønn. Det to eller tre blir enige om…»

Foto: Olivia Snow (Unsplash)

Ta deg tid til å lytte til Sigvart Dagslands følsomme fremførelse av Tønnesen/Bjerkrheims klassiker:

           

La andre få vite om dette innlegget..