Barn uten venner

Barn uten venner. Signalene kan ofte forveksles med andre vanskelige ting også... Www. Johnsteffensen. No

Barn og vennskap

Barn uten venner er mer utbredt enn de fleste tror

Hva skal en se etter om en føler at barnet sliter med å få venner?

Gutter og jenter reagerer ofte ulikt på fravær av venner. Venneløse gutter har en tendens til å bli aggressive og bli vanskelig å ha med å gjøre. Jenter trekker seg gjerne inn i seg selv og blir deprimerte. Hovedproblemet med manglende vennskap er at barnet har symptomer som kan forveksles med mye annet: Vondt i magen, ikke lyst til å gå på skolen, dårlige skoleprestasjoner… Slikt kan også ha andre årsaker, så det er ikke enkelt å finne ut av hvor skoen trykker.

Les også: Mobbing med et smil

Voksenpersoner som kan observere barnet over tid, kan gi et bedre innblikk i situasjonen. Dette kan være lærere som følger med i friminuttene, barnehageansatte eller foreldre som er observante… Det å ikke ha venner, er mer utbredt enn de fleste tror. Det er bare det at vi ikke snakker så mye om det. Derfor tror vi gjerne at barna våre er alene om å ha det slik, eventuelt at barna selv føler at de er alene om dette. Hvis en snakker med andre om problemet, kan det hende at en oppdager andre som også sliter med venne-relasjoner, noe som kan gjøre det lettere å komme videre med saken.

Barn som er flinke til å oppfatte hva andre tenker og føler (dvs. viser empati), får ofte lettere venner. Men det er også slik at de som allerede har venner, gjerne blir enda flinkere til å vise empati. Dermed er det lett å havne i en ond sirkel, ved at de som ikke har venner, blir mindre og mindre forståelsesfulle, mens de med mange venner, får bedre og bedre sosiale ferdigheter fordi de opplever mer empati… Dette kan være en viktig forklaring på hvorfor barn som tidlig er venneløse, ofte opplever problemer med vennskap videre i barne- og ungdomsårene.

Husk; det viktigste er ikke å ha mange venner, men de fleste trenger én.

La andre få vite om dette innlegget..