Til deg som ønsker lønnsforhøyelse…

Til alle ansatte! (www. Johnsteffensen. No)

Oppslag

Til alle ansatte

 

Til deg som ønsker lønnsforhøyelse!

I anledning ønsket om lønnsforhøyelse eller lønnsøkning ønsker ledelsen å komme med følgende uttalelse:

 

Til deg som søker lønnsforhøyelse!Vet du egentlig hvor lite du jobber?

Vi vil gjerne presisere hvordan arbeidsåret er innrettet:

Året har som kjent 365 dager. Du sover cirka 8 timer daglig (fra 23.00 til 07.00) noe som utgjør i alt 122 dager.

Da har du igjen 243 dager.

Hver dag har du ca. 7 timer fritid (fra kl. 16.00 til 23.00) noe som på årsbasis utgjør 106 dager.

Nå gjenstår 137 dager.

Året har 52 søndager, og da har du som kjent fri.

Etter dette er det kun 85 arbeidsdager igjen.

Men lørdager jobber du som kjent heller ikke, det blir ytterligere 52 dager fri.

Ut over dette har du minst tre ukers ferie.

Når ferien er trukket fra, gjenstår kun 12 dager.

Men vi har heller ikke glemt at året også har 11 flytende helligdager utenom søndagene.

Hvor mange dager står nå igjen…?

Jo… 1 dag!

Men denne ene dagen er 1. mai, og 1. mai er også fridag!!!

Og likevel… tatt alt dette i betraktning, er du freidig nok til å be om lønnsøkning!

Lønnsforhøyelse... Eier du ikke skam i livet?

Eier du ikke skam i livet?

 

Med hilsen

Ledelsen

 

 

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Til deg som ønsker lønnsforhøyelse…”

  1. Jeg kommer frem til 86 arbeidsdager, og da er 1. mai trukket fra. Du må huske å trekke fra fridagene først, ellers teller du søvn og fritid dobbelt. Men dette håper jeg du har tenkt gjennom siden resultatet ditt ble som det ble 🙂 Men artig likevel!

Comments are closed.