Bibelord som forteller oss hvem vi er

Hva er et menneskebarn? Illustrasjon: spirit111 (pixabay)

Bibelord

«Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?»

(Salmene 8,4-5)

Et personlig hjertesukk…

Din tid er nå... Tanker ut fra ord i bibelen. Johnsteffensen. No
Les gjerne også dette… (klikk)

På reisen gjennom livet stiller vi alle de samme spørsmål, uansett tro: Hvor er vi på vei? Fins det en Gud? Sett i lys av skaperverket føler vi oss små og svake. Hva er da et menneske…? Hvilken betydning har lille meg i den ufattelig store sammenhengen? Hva kan vel jeg bidra med, og hvilken bagasje bærer jeg på gjennom livet?

Salme 8 forteller hvem vi er. Derfor kan du gjerne lese hele denne salmen i Bibelen. Ta deg tid til å meditere over det som står der. Salme 8 kan gi deg en sterk, skjellsettende opplevelse, særlig når det går opp for deg hva disse ordene sier om oss mennesker.

Kanskje får jeg lov til å være litt personlig akkurat nå? Når jeg i årevis har lagt ut innlegg på denne websiden, har det vært vanskelig å se hvilken betydning innleggene får og har fått i den store sammenhengen. For det fins så uendelig mange mennesker som jeg aldri når ut til uansett. Noen ganger blir jeg motløs, for det å være web-redaktør er en ensom jobb. Hvem bryr seg? Hvem leser? Hvem deler…? 

Så la meg være litt frimodig, ved å oppfordre deg som tror på bønnens makt, om å gå i forbønn for meg og min web. Jeg ønsker å treffe en riktig avgjørelse når det gjelder veien videre for johnsteffensen.no. Om du vil ta meg og min web med i dine bønner, er jeg svært takknemlig for det.  (JS) 

Ta vare på Guds ord.

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon øverst: spirit111 (Pixabay)

Lytt til denne perlen (med ny tekst):

La andre få vite om dette innlegget..