Forurensning

Til ettertanke 820x320 www. Johnsteffensen. No foto ben white. Unsplash

Forurensning.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. No«For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.» (Tit 2,14)

Klimakrise, klimaendringer, klimakamp… ethvert oppegående menneske har for lengst skjønt at vi kan være i ferd med å ødelegge planeten vår. Dette er en prosess som har pågått over mange år, men vi mennesker har en lei tendens til å feie problemer under teppet; Ute av øye, ute av sinn.  Vi uroer oss over land, byer og  hav som flyter av søppel og farlige stoffer, og tykke lag med skadelige gasser som ligger som lokk over flere av verdens storbyer. 

Les flere «Til ettertanke»

Også i Norge ser vi resultater av menneskenes klimasynder. Mange fortviler over milde vintre, varme somre, plast som flyter i havet og  fjorder som ødelegges. La meg stanse med fjordene… 

Ett av problemene med norske fjorder er at de kan se fine og rene ut på overflaten, men at bunnen ofte kan være dekket av slam, vannet er forurenset og det meste i dypet oppleves som råttent. Stadig flere fiskearter og andre levende organismer dør eller forsvinner fra fjordene. Sjødyr, plankton og mikroorganismer kommer i ubalanse. Overflatens klare og innbydende utseende lyver, for i dypet har lang tids forurensning gjort stor skade.

Gode tips til hva familien kan gjøre... Foto simon maage. Unsplash. Www. Johnsteffensen. No
Foto: simon maage / unsplash

Det norske samfunn er også utsatt for forurensning, en forsøpling som ikke har noe med klimatiske forhold å gjøre. Vold, rus, misbruk, omsorgssvikt, trakassering, latterliggjøring, nedbrytende TV-serier, filmer, bøker, tidsskrifter osv. griper sakte, men sikkert inn i hverdagen og ødelegger normer og verdier som har vært høyt verdsatt i generasjoner. Det onde og brutale som daglig invaderer oss, gjør oss upåvirkelige, kyniske og følelsesløse. På samme måte som med forurensningen av fjordene, synker ondskapen ned i vårt indre og utvikler seg til å bli et tykt, ugjennomtrengelig, råttent slamlag på bunnen av vår sjel.  En dag kommer denne forurensningen kanskje til overflaten, og da er vi blitt så sjelelig forurenset og fordervet at det ikke lenger kan skjules bak en blank og velfrisert fasade. «Du blir hva du har spist». Ondskapen påvirker oss – den gjennomsyrer alt og alle. 

For at en fjord skal kunne bli ren like ned til bunnen, må friskt, oksygenrikt vann i store mengder ledes ned i dypet og fortrenge det råtne som fins der.  På samme måte kan også vi bli renset og rene. Vi kan ikke gjøre det selv, men Gud kan! Han kan fornye oss slik at vi blir rene til bunnen av vår sjel. «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1. Johannes 1, 8-9) 

Men du må ta initiativet selv. Du må be til Gud om at han kan fornye deg og rense deg – helt til bunns. Les dagens bibelvers en gang til så skjønner du hvorfor – og hvordan.

Du kan gjerne be…

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

Koronaviruset hva du og jeg kan gjøre...
Les hva vi alle kan gjøre for å hindre smittespredning. Klikk på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..