Gjør ditt beste!

Til ettertanke 820x320 www. Johnsteffensen. No foto ben white. Unsplash

Gjør ditt beste!

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoGrunnleggeren av speiderbevegelsen, Baron Baden-Powell (1857-1941), kom med et siste budskap til speiderne like før sin død. Han skrev bl.a.: «Studiet av naturen vil vise deg hvor full av vakre og vidunderlige ting Gud har skapt, for at du skal kunne glede deg over det. Vær tilfreds med det du har, og gjør det best mulige ut av det.  Prøv å forlate denne verden litt bedre enn du fant den, så at du når du en gang skal dø, kan dø lykkelig i følelsen av at du i hvert fall ikke har kastet bort tiden, men gjort ditt beste.»

Det er 52 innlegg i serien «Til ettertanke…» Klikk her om du vil lese flere.

Eller som romfarer Gorden Cooper (USA) kjent fra romferdene «Faith 7» og «Gemini 5» uttalte: «Jo mer vi lærer om vitenskapelige bragder, desto mer må vi bli slått av det forunderlige i Guds skaperverk. Jo mer vi studerer det innviklede system av millioner av planet-legemer og rommets veldige ukjente, desto mer må vi innrømme hvilket fantastisk under det hele er. I dag ser vi beviser på at også vitenskapsmenn vender seg mer og mer til tro på Gud. De er nesten nødt til å anerkjenne den Skaper som har laget det storslagne, presise univers vi lever i.»

Www. Johnsteffensen. No er 9 år krans
Mer enn 2 000 artikler

«Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?»  Salmene 8, 4-5

Livet er en fantastisk reise. Gjør ditt beste ut av det. «La oss lese Bibelen mens vi hele tiden tenker på vårt praktiske liv, og så lever vi vårt liv – mens vi hele tiden tenker på Bibelen.» 

PS! Serien «Til ettertanke…» blir fra og med 13. september 2020 erstattet av «Din tid er nå. Timeglasset». «Til ettertanke…» fortsetter etter denne dato i sin opprinnelige form, dvs. mer sporadisk. Mvh John Steffensen

Foto øverst: Ben White / Unsplash

La andre få vite om dette innlegget..