Den som ingen klarer å temme…

Ord til ettertanke på denne dag... Johnsteffensen. No

Til ettertanke

Slik må det ikke være!

Johnsteffensen. No

«Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen. Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde.

Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken!»

Teksten er hentet fra Jakobs brev 3, 7-10. Flere ord til ettertanke; klikk her. 

La andre få vite om dette innlegget..