Bibelord: Disiplene blir sjokkert

Jesus ill. Martavalentinyi pixabay. Www. Johnsteffensen. No

Bibelord

Jesus begynte å lære dem: «Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og tre dager etter skal han stå opp.»

(Markus 8, 31)

Det er disiplene som er «dem». Det er sjokkerende for dem å høre at Jesus skal slås i hjel, og at dette «må» skje, fordi det er «nødvendig». Jesus forutsier her for første gang sin død, og at dette er noe som «må» skje, for at Guds plan med menneskene skal bli virkeliggjort. Men dette hadde disiplene vanskelig for å forstå, for de hadde sett for seg at Jesus var en ny David, en som skulle ødelegge alle Guds fiender. Verken disiplene eller andre jøder hadde sett for seg at Messias skulle lide og dø! De hadde ikke tenkt at Jesus måtte for å frelse dem fra deres synd.

Disiplene kunne heller ikke fatte at Jesus skulle stå opp igjen etter tre dager. På grunn av sine forutinntatte holdninger, bl.a. fundamentert i jødisk tro og tradisjon, var disiplene blinde for det som Jesus her fortalte dem.

På samme måte kan vi i dag bli blinde og ikke «se» det som skjer med oss, og det som er rundt oss… (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

ill:  martavalentinyi  (Pixabay) og John Steffensen

Vær stille for Herren, lytt til denne vakre sangen og syng med.

Be om at Herren åpner dine øyne, slik at du kan se deg selv og ditt liv i nytt perspektiv!

La andre få vite om dette innlegget..