Jesus i oss

Tanker ut fra tekster i bibelen. Johnsteffensen. No

Bibelord

«Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!»

(2. Korinter 5,20)

Mennesker skal møte noe av Jesus i oss…

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. No
Klikk for flere…

Kristus var selv en utsending fra Gud, han som sendte sin sønn for at budskapet om frelse skulle bringes til menneskene fra Guds egen munn. Jesus gikk aldri ut over det mandatet, han formidlet Guds ord og gjorde Guds gjerninger. 

På samme måte er det med oss. Som kristne er vi utsendinger for Jesus, vi er hans sendebud. Det er ikke sikkert at vi alltid oppleves som gode ambassadører, for blir det egentlig tydelig for dem vi møter, at vi er sendebud for Kristus..? 

Kanskje er det først og fremst på det personlige plan at kristne mennesker kan bety noe som utsendinger for Herren. Husk bare hva Jesus fikk bety for alle dem han møtte i sin samtid: Han opplevdes omsorgsfull, kjærlig, fredsskapende, mild, trygg og myndig. Vi er ikke Gud, men som kristne representerer vi Gud.

Mennesker som møter oss, skal møte noe av Jesus i oss. Hans kjærlighet skal stråle ut av våre liv. Måten vi møter andre på, skal være preget av omsorg, kjærlighet og respekt. Som kristne skal vi bidra til fred og harmoni. Vi skal ikke late som om vi er perfekte, for ingen av oss er det. Vi er ikke bedre enn andre mennesker, men som kristne tror vi på Jesus som herre over liv og død.

Les også om sendebudene som overgikk alt jeg noensinne har opplevd

Er dette viktig for deg? Del teksten med andre. Johnsteffensen. No
Del med andre nå…

Du tenker gjerne at det stilles strenge krav om fromhet og helt spesielle egenskaper til de som er Guds sendebud? Nei, skal du som kristen være en god utsending for Kristus, innebærer det at du selv må være forsont med Gud. Når Gud får slippe til i livet ditt med sin frelsende kraft, kan også du oppleve gjenskinnet av Jesu egenskaper når du er hans sendebud. Ved at vi tror på evangeliet – Guds budskap til menneskene – blir vi forlikt med Gud, slik Paulus uttrykker det i 2. Korinter 5,19:

«Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.» 

Med andre ord en Guds gave til syndere. For av nåde er vi frelst, og det er en Guds gave. Må Gud velsigne deg!   (JS) 

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Unn deg Michael W. Smith sin utrolig flotte fremførelse:

La andre få vite om dette innlegget..