Annerledes

Geralt. Jesus pixabay

Bibelord

«For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

(Markus 10, 45)

Verdenshistorien er full av eksempler på konger og keisere som i kraft av sin makt og posisjon har undertrykket  og utnyttet sitt lands befolkning. Også mange religiøse ledere i ulike trossamfunn har misbrukt sin makt og suverenitet til å underkue store folkegrupper, mennesker som blindt følger sine åndelige ledere inntil det absurde og helt meningsløse.

Men Jesus er ikke slik, han er annerledes. Det forteller dagens bibelord. Selv om Jesus har makt over så vel naturkrefter som åndskrefter, misbruker han aldri denne makten. Det er Jesu liv på jorden et vitnesbyrd om: Han hersket ved å tjene og ved å gi sitt liv for at vi skal gå fri.  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst:  Gerd Altmann (Pixabay)

Dagens sang:

La andre få vite om dette innlegget..