Bibelord: Kvinnene som ikke sviktet

Bibelord. Kvinnene som ikke sviktet. Foto werner reischer pixabay

Bibelord

«Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene.»

(Matteus 27, 55-56)

Dette står skrevet i slutten av Matteus sin beretning om Jesu korsfestelse. Kvinnene som ble igjen på Golgata til siste slutt (stedet der korsfestelsen fant sted), er noe vi kan lese om i alle de fire evangeliene. Det blir nesten som man kan spørre; hvor ble det av alle mennene..? Kanskje disiplene hadde søkt dekning da Jesus ble tatt til fange…?

Det er ikke godt å si, men det er kvinnenes tilstedeværelse når Jesus dør, som blir trukket frem av Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Disiplene er omtrent ikke nevnt i det hele tatt.  Etter at Peter tre ganger hadde nektet for at han hadde noe med Jesus å gjøre, er det faktisk bare Johannes som nevnes med navn under selve korsfestelsen, og da bare i det siste evangeliet. 

Kvinnenes lojalitet overfor Jesus kan definitivt ikke trekkes i tvil. På Golgata var kvinnene «mange» i følge Matteus, men de fulgte dramaet på avstand. Kanskje fordi de ikke følte seg trygge der fremme blant mobben som var rasende og ropte død over den korsfestede. Eller kanskje hadde kvinnene ikke lov til å stå nærmere?

Den rollen kvinnene hadde, kan ikke overvurderes. Det var kvinnene som stilte opp, og viste Jesus omsorg da han ble naglet til korset! Noe å tenke på…  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto:  Werner Reischer (Pixabay)

Ta deg tid til å lytte til denne velklingende trioen:

 

La andre få vite om dette innlegget..