Bibelord: I tolvte time (og vel så det)

I tolvte time... Foto suvajit roy pixabay

Bibelord

Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med Jesus.

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: ‘Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!’ Men den andre irettesatte ham og sa: ‘Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.’ Så sa han: ‘Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!’ Jesus svarte: ‘Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.’

(Lukas 23, 32 og 39 – 43)

Det var to røvere som ble korsfestet sammen med Jesus. I sine siste minutter oppfører de seg temmelig ulikt. Den ene tiltaler Jesus med en stor porsjon sarkasme. Du som er Messias, Guds Sønn, må vel kunne fikse dette? Hvorfor redder du ikke bare deg selv – og oss også for den saks skyld..?

Den andre røveren viser en helt annen tilnærming. Han har trolig fått med seg alt det gode som Jesus var blitt så kjent for; helbredelser, det at han vekket folk til live, hans kompromissløse forkynnelse om kjærlighet og omvendelse… Det er dette som dukker opp i røverens bevissthet når han sier: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Den døende røveren overgir seg til Jesus som det siste han gjør på denne jord. Røveren hadde innsett håpløsheten i sin egen situasjon, og nå var han villig til å gi seg over til Gud. Er du villig til å ta en tilsvarende beslutning i livet ditt? Det avhenger helt og holdent av deg!  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Du vil trolig også ha glede av å lese det vitnemålet som jeg kanskje husker best av alle. Les dette!

Foto:  Suvajit Roy (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..