Bibelord: Rettferdig for Gud

Fra johnsteffensen. No foto geralt pixabay

Bibelord

Jesus sier:

«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller.  Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’  Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’ Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

(Lukas 18, 10-14)

I denne lignelsen retter Jesus søkelys mot de som stoler på egen rettskaffenhet og prektighet, og som samtidig ser ned på andre. Fariseeren hadde sannsynligvis mange gode sider, men i stedet for å ta et ærlig oppgjør med sitt liv og sin livsførsel slik som tolleren gjorde, fungerte den lærdes bønn mer som en informasjon til Gud om sin egen personlige fortreffelighet. Fariseeren ville forsikre seg om at Gud faktisk ham, at Gud visste om  hvor god han var som menneske.

Merk deg derfor det Jesus sier om fariseerens bønn: «Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt.» Og om tolleren, dvs. synderen: «Den som setter seg selv lavt, skal settes høyt!» Det var tolleren som gikk hjem rettferdig for Gud, ikke den andre!  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto:  Gerd Altmann (Pixabay)

Nyt denne fine fremførelsen av gruppen Alabama: Just A Closer Walk With Thee»

La andre få vite om dette innlegget..