Grenseløs kjærlighet

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Grenseløst.

«For jeg er viss på at verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerne 8,28-39)

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDette er et av de bibelversene jeg ofte tyr til, og som forteller om Guds uendelige kjærlighet til oss. Uansett hvilke prøvelser vi som kristne gjennomgår, er Gud alltid den samme. Han tar i mot hver den som tror på ham, og tilgir dem fordi Jesus gjennom sin død på korset, gjorde soning for vår synd. «Jeg er veien, sannheten og livet,» sa Jesus; «ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det er ved å bekjenne at Jesus Kristus er herre i ditt liv, at døren til Gud står åpen. Hver den som tror på Ham, skal bli frelst, lyder Herrens ord. Så enkelt – så vanskelig. 

Når Paulus skriver dagens tekst til romerne, virker det nesten som om han ikke klarer å finne sterke nok ord som beskriver det han vet om sin Herre. Ordene strekker liksom ikke til. Paulus hadde hatt en personlig erfaring med Guds nærhet på en helt spesiell måte, ved at han fikk et intenst, uventet og meget dramatisk møte med Gud, den gangen Saulus (som han het da) var en svært ivrig forfølger av de kristne. På veien til Damaskus på jakt etter enda flere kristne, hadde Gud konfrontert ham «live» med følgende: «Hvorfor forfølger du meg?» Denne enormt sterke psykiske og fysiske opplevelsen (han ble bl.a. blind der og da) kom til å endre Paulus’ oppfatning av de kristne og kristendommen fullstendig. Fra å være en av de ivrigste og mest utholdende forfølgerne av de kristne og deres lære, ble han etter hvert den den mest berømte misjonær for den kristne tro noensinne.

Les også en helt sann selvopplevd hendelse

Paulus var ikke en som var lett å lure. I utgangspunktet ønsket han sterke bevis, noe han til fulle fikk på veien til Damaskus. Den opplevelsen satt så grundig i ryggmargen, at han der og da foretok en total kursendring som kom til å styre hele resten av hans liv.

Paulus’ budskap til romerne – og til oss – er ikke til å ta feil av; Gud er midt i våre liv med sin grenseløse kjærlighet. Absolutt ingen ting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Ikke noe skal kunne rokke ved den, uansett hvor uangripelig og flott ting blir presentert for oss. Ingen klokskap eller akseptert vitenskap, ingen menneske-vedtatte forklaringer, utgreiinger eller unnskyldninger, verken sult eller tørst, eller møte med døden, skal kunne skille oss fra Gud kjærlighet i Jesus Kristus.

Midt i våre travle liv er Gud hos oss med sin ustoppelige, grenseløse kjærlighet. «Gud er Gud om alle land lå døde, Gud er Gud om alle mann var døde…»  

Julegledelogo uten tall www. Johnsteffensen. No.
Hver dag frem til julaften. Klikk på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..