Menneskehjernen og hva som styrer hva…

Hvilken hjernehalvdel er den dominerende hos deg?

Slik fungerer hjernen

Hvilken hjernehalvdel er den dominerende hos deg?Hver hjernehalvdel styrer ulike funksjoner og egenskaper. Sjekk hvilken hjernehalvdel som er best utviklet hos deg:

Venstre hjernehalvdel: Den som bruker venstre halvdel mest, har gjerne gode tallferdigheter og god tallforståelse. Han/hun har dessuten vitenskapelige egenskaper, samt god evne til å tenke logisk. Den analytiske evnen er også godt utviklet. Han/hun er flink i språk, så vel skriftlig som muntlig. Den venstre hjernehalvdelen har kontroll på høyre hånd.

Høyre hjernehalvdel: Den høyre hjernehalvdelen styrer kunstneriske egenskaper; kreativitet, fantasi, musikalitet … Et menneske som har en godt utviklet høyre hjernehalvdel har ofte god romforståelse. Dessuten er han/hun gjerne innsiktsfull. Høyre hjernehalvdel kontrollerer venstre hånd.

Hjernebjelken sørger for kommunikasjon mellom hjernehalvdelene. Noen forskere tror at hjernehalvdelene kommuniserer bedre innbyrdes hos jenter enn hos gutter. Det er også enkelte som hevder at jenter er flinkere til å ha flere tanker i hodet samtidg, enn guttene. Disse siste er gjerne mer fokusert på én ting av gangen…

Les også: Derfor blir det tyngre å lære seg nye ting når man blir eldre

 

La andre få vite om dette innlegget..