Gud ser

Foto shoeib abolhassani unsplash

Man får følelsen av å ikke være verdt noe når man ikke blir sett. At man ikke betyr noe. At ingen bryr seg.  For hvis ingen ser deg, eksisterer du bare…

Men vi har en som ser oss, hvis vi er helt med ham i våre hjerter.  Gud ser oss, det sier ukens bibelvers tydelig:

«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» (2. Krønikebok 16,9)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst: Shoeib Abolhassani/Unsplash

I dag kan du glede deg over denne Andrae Crouch-klassikeren; «Soon and very soon»…

La andre få vite om dette innlegget..