20. juni 2019. Litt av en dag – At det går an!

Mer utgifter. Dette blir gøy! Men hva gjør vel det. Vi har jo fått en krone mer per dag. Hurra. Www. Johnsteffensen. No

At det går an..!

I dag, 20. juni 2019, hever Norges Bank styringsrenten igjen. 0,25% opp. Alle som har lån får det trangere økonomisk. Trøsten får være at tygdeoppgjøret tok høyde for dette da de økte pensjonene med 1 hel promille(!). Vel 1 krone dagen. En del pensjonister har lån. Stakkars dem! De er allerede kommet solid i minus bare etter noen få dager. 1 promille lønnsøkning er intet mindre enn en vits! En hån mot samfunnets eldste. Og den ene kronen kommer som plaster på såret fordi trygdeoppgjørene de fire foregående årene ga de trygdede mindre kjøpekraft. 

Men det stopper ikke med dette…

I dag, 20. juni 2019, skjer enda en begivenhet i Norge. Politikerne på Stortinget avgjør sin egen lønnsøkning. SV har stilt forslag om 35 kr måneden som i trygdeoppgjøret, noe som vil øke stortingsrepresentantenes lønn fra 956 463 kroner til 956 883 kroner. Men nei, dette vil de folkevalgte ikke høre snakk om. SV’s representanter får beskjed om at de kan søke presidentskapet om å få en slik lønnsøkning separat. Carl i Hagen er den som målbærer dette hånlige svaret, han som liksom skulle være en representant for folk flest. Stortingsrepresentantene må ha høyere lønn, må vite, mye høyere lønn! Fra før har de bare vederlagsfrie, møblerte leiligheter til disposisjon, en kraftig subsidiert kantine, gratis parkering, samtlige telefon- og kommunikasjonsutgifter dekket fullt ut, gratis mobiltelefoner og nettbrett, gode diettordninger etc. Ikke rart at 1 krone mer per dag, slik som i trygdeoppgjøret, vil oppleves stusselig. Folkevalgte politikere må ha mer enn som så. Det bør vel alle forstå!

Stortingspolitikerne stemmer over sin egen lønn

Hva med en økning som i samfunnet ellers fratrukket underreguleringen på samme måte som de trygdede blir diktert? I stedet for en økning på 3,2% kan vel representantene justere lønnskravet litt ned? Tar man høyde for underregulering på 0,75% vil representantenes nye lønn bli stusselige 979 896 kroner. Men nei, heller ikke dette kommer på tale, tror ikke noen i forsamlingen kom på akkurat den tanken. Andre yrkesgrupper har fått mer. Rammen fra frontfagene var på 3,2%, og det kan de folkevalgte til nød akseptere. Intet mindre. Dermed klubbes forslaget gjennom mot SV og Rødt sine stemmer. Tillegget for stortingsrepresentantene blir dermed ca 31 000 kr, sånn ca 85 kroner dagen. Regjeringens medlemmer får tilsvarende behandling. Økning på 3,2% (ikke i promille…) Stortingets avstemning gir regjeringens medlemmer en årlig økning på rundt 46 000 kroner, noe som er 126 kroner dagen. Eller i overkant av 1,4 millioner i året for hver statsråd.

De trygdede fikk 1 krone dagen. I tillegg ble de ikke hørt. De fikk ikke en gang heve sin røst. De fikk ikke som politikerne bestemme sin egen lønn selv. For det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Igjen. Igjen. Og igjen.

Les mer om det svært pinlige trygdeoppgjøret ved å klikke på bildet.
Les mer om det svært pinlige trygdeoppgjøret ved å klikke på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..