George Orwells journalistiske leveregel

Kloke ord om sannhetssøkende journalistikk. Www. Johnsteffensen. No

 

Basis for all sannhetssøkende journalistikk

«Journalistikk er å publisere det som noen andre ikke vil ha publisert. Alt annet er PR.»

Kloke ord om sannhetssøkende journalistikk. Sitatet er av George Orwell, en av britenes største forfattere i det forrige århundre. Orwells egentlige navn var Eric Arthur Blair. Han ble bare 47 år gammel (født 1903 / død 1950).

Under pseudonymet George Orwell skrev Blair flere allegoriske politiske romaner, verker som kjennetegnes av klarhet, fokus på sosial urettferdighet og motstand mot all form for totalitarisme og diktatur. George Orwell forbindes med romanen «1984» som ble utgitt i 1949. En annen kjent Orwell-utgivelse var «Kamerat Napoleon» (eller «Animal Farm» som var originalens tittel.)

Orwells verker har fremdeles innflytelse på kritisk kultur og populærkultur. Orwell er også opphavsmann til en del nyord som «kald krig» (den kalde krigen), «big brother» («storebror ser deg») og tankeforbrytelse.

 

Sjekk johns hagesider. Www. Johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..