Synderinnen

Til ettertanke... Www. Johnsteffensen. No. Foto joshua gresham. Unplash

Synderinnen.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoI dag deler jeg med deg en av de fineste Jesus-hendelsene som Bibelen forteller om. Folkemengden hadde tydelige forventninger til Jesus, og de satte ham på en vanskelig prøve. Men Jesus taklet dilemmaet utrolig elegant, noe som gjorde alle tilstedeværende svar skyldig. For måten Jesus møtte synderinnen på, hadde ingen av de fremmøtte forestilt seg. I Johannes evangeliet 8, 2-11 leser vi om hvordan Jesus håndterte det umuliges kunst….

«Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget.  Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.  Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.  I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»  Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.  Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»  Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.  Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Les flere «TIL ETTERTANKE…»

Kan du tenke deg å dele guds ord... Foto caroline grondin. Unsplash. Www. Johnsteffensen. No
La andre få lese «synderinnen». Foto: caroline grondin

Selv om kvinnen hadde brutt Loven, visste Jesus at samtlige av de som kom trekkende med henne, selv hadde svin på skogen. «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne,» sa Jesus. Da ble det straks tynt i rekkene, så tynt at det til slutt bare var synderinnen tilbake. Jesus var imidlertid klar i sitt budskap til kvinnen. Du er tilgitt, men «synd ikke mer fra nå av!»

Hendelsen gir håp til oss alle. Vi kan få Herrens tilgivelse om vi bøyer våre knær og bekjenner vår synd. Men Jesus ser ikke gjennom fingrene med synden. Han sier; «Gå bort, og synd ikke mer!» Det aspektet må vi aldri glemme. Alle mennesker synder. Kristne også. Men den som setter sin lit til Jesus, innrømmer sin utilstrekkelighet og kjemper for å unngå å gjøre mer av det som er galt. Han eller hun blir en kjempende, tilgitt synder…  Den beste definisjon på hva en kristen egentlig er.

Foto øverst på siden: Joshua Gresham/Unsplash

Sjekk johns hagesider. Www. Johnsteffensen. No
Mange hagetips – klikk på bildet over

La andre få vite om dette innlegget..