Omsorg i det skjulte

Omsorg i det skjulte. Foto - gerd altmann - pixabay

Omsorg i det skjulte

Ære være NRK som løfter fram i lyset den kalde og uverdige behandlingen som mange eldre utsettes for, både av hjemmesykepleien og på institusjon (sykehjem). Dessverre er disse tilstandene ikke av ny dato, de har eksistert lenge, veldig lenge!

Jeg har selv skrevet om min flotte svigermor som fikk en utgang på livet som verken hun eller vi pårørende hadde sett for oss. Hun gikk ut av livet i 2009, og min «Rapport fra et sykehjem» ligner til forveksling mye på det som NRK retter søkelys på i 2023, hele 14 år senere. 

Det er også tankevekkende lesning et annet innlegg på dette nettstedet. I januar 2013 forteller en annen pårørende om at «Systemet og forvaltningen er umenneskelig».

Helseminister ber oss planlegge alderdommen. Illustrasjon geralt
Helseministeren ber oss om å planlegge alderdommen… ill:gerd altmann (pixabay)

Helseminister Ingvild Kjerkol har høstet massiv kritikk for sin holdning og sine innspill i denne saken. Hun har blant annet sagt at «Hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge for en alderdom»

Skuespiller Lise Fjeldstad er en av svært mange som har kastet seg inn i debatten. «Jeg er sjokkert. Da jeg så det, ble jeg helt nummen. Det var så uten håp, det var så uten varme. Det var så iskaldt. Det var en brutalitet i det, en menneskeforakt.»

Sett i lys av at problemene i eldreomsorgen har pågått i årevis (jfr. ovenstående innlegg), hvem har da tillit til helseminister Ingvild «det-jobbes-med» Kjerkol når hun sier: «Vi har lagt fram en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Planen skal bidra til å sikre nok fagfolk med rett kompetanse i omsorgstjenesten,» samtidig som den samme helseministeren krever at «jeg vil be helsesektorene se på hva de kan gjøre mindre av.»  Helseminister Ingvild Kjerkol hevder at hun «deler engasjementet for en bedre eldreomsorg.» Hvordan hun har tenkt å gjøre dette, sier hun lite eller ingenting om. Bortsett fra at et utvalg skal komme med en innstilling til sommeren. 

Jeg er ikke imponert over innsatsen helseminister Ingvild Kjerkol gjør. Hun virker å være bakpå hele tiden og har ofte lite konkret å komme med. Stadig fremholder hun at «det jobbes med», uten at hun kommer med konkrete innspill eller forslag til løsning. «Det skal dem få lov til å finne ut av sjøl» er også et typisk Kjerkol-svar…

Crop forsiden mh900359055
Les «velkommen til virkeligheten» – rapport fra et sykehjem. » klikk på illustrasjonen over.

 Den ene komiteen etter den andre, uten at noe som helst skjer. Ikke rart at Lise Fjeldstad sier at hun nå har begynt å spare på piller slik at hun kan ta styringen selv, for hun er «livredd for å bli avhengig av offentlig omsorg».  I så måte er hun ikke den eneste. Jeg innrømmer gjerne at jeg selv føler på det samme etter å ha sett hvordan tilværelsen artet seg for min pleietrengende svigermor allerede i 2009. Lite eller intet har skjedd på alle disse årene, bortsett fra at hjemmesykepleien får mindre og mindre tid til rådighet for hver enkelt bruker. Når pleiepersonalet kun blir målt etter et tidsskjema som er alt for stramt, gjør det noe med hver enkelt av dem. Det er ikke rom for å ta seg tid til den enkelte og gi seg tid til å være et medmenneske som viser empati og omsorg. Ofte blir det et «been there, done that’-opplegg der minutter og sekunder styrer alt. Et slikt menneskesyn kan Norge på ingen måte være bekjent av!

Sjekk NRKs to dokumentarprogrammer: «Omsorg bak lukkede dører»
Denne pleieren hadde ikke en gang noe medisinkurs, men ble likevel satt til å dele ut blodfortynnende medisin og beroligende tabletter! "det var ubehagelig fordi jeg var totalt uerfaren. Jeg burde sagt nei, men følte meg presset... "
«vi måtte gi sykehjemsbeboerne beroligende medisin for at vi skulle ha kontroll». Les mer ved å klikke på illustrasjonen over.

La andre få vite om dette innlegget..