Demens har mange ansikter

Demens foto gerd altmann pixabay www. Johnsteffensen. No

Demens er en dødelig sykdom

Du tenker kanskje at demens og alderdom er synonymer, at det ene innebærer det andre, at det bare er gamle som får demens – eller endatil alle gamle før eller siden. Men demens er ikke alderdom, demens er en sykdom. Og den rammer ikke bare eldre.

Alle kjenner sikkert noen som har eller har hatt demens. I min ungdom tenkte jeg at demens stort sett handlet om å bli glemsk eller surrete; er det mandag eller juni? osv. Men etter hvert har jeg forstått at demens kan være mye mer enn som så. Demens er en dødelig, uhelbredelig sykdom.

Gåten er på ingen måte løst, selv om det var vært forsket på dette lenge, og det fremdeles forskes på. Det er nok ikke den sykdommen som har høyest status blant forskere generelt, det fins andre sykdommer som er «gjevere»; som hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes etc. I Norge er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som er spydspissen når det gjelder forskning på demens. Nasjonalforeningen støtter forskningen med store summer årlig, penger som blir gitt av vanlige mennesker som ønsker å finne ut hvordan sykdommen kan bremses eller aller helst kureres. Foreningen arrangerer seminarer, driver informasjonsarbeid og er en viktig påvirker overfor myndighetene.

Demens har mange ansikter, og det kan være lett å ha sterke meninger om sykdommen så lenge man ikke får den tett inn på livet selv, f.eks. hvis et nært familiemedlem rammes. En pårørende sa det så godt: «Det er forskjell på å besøke noen som har demens, og det å leve sammen med personen. Å ta vare på noen med demens er som å leve sitt eget og en annens liv samtidig!»

Min bror, Gunnar, fikk forholdsvis tidlig demens, en sykdom han bare hadde noen få år, før den ble hans bane. Måten han gikk ut av livet på, må være noe av det verste et menneske – og pårørende – kan oppleve. Jeg ønsker ikke min verste fiende så vondt. En kjent amerikansk skuespiller fikk samme diagnose, dvs. samme form for demens som min bror. Skuespilleren visste hva som ventet ham, og han valgte derfor å gjøre det slutt mens han ennå kunne bestemme det selv. Skuespilleren hadde sett hva akkurat denne formen for demens gjør med de som blir rammet.

Demens arter seg ulikt, og heldigvis har den også ansikter som ikke er like dystre som nevnt ovenfor. Kanskje har menneskene en dag glemt hva demens er for noe, fordi forskningen har bidratt til at sykdommen kan stoppes eller bremses opp helt? Skal dette skje, er det viktig å støtte dem som forsøker å løse gåten. I Norge kan du støtte Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt demensarbeid. Din støtte gir håp om at det kan finnes en kur – og at flere mennesker dermed skal kunne opprettholde er aktivt liv så lenge som mulig.

Les mer om demens og Nasjonalforeningen for folkehelsen her.

ill: Gerd Altmann (Pixabay)

Demens... Hvordan løse gåten... Foto steven hwg unsplash
Les mange flere innlegg om demens, klikk på bildet over.

La andre få vite om dette innlegget..