Bibelord: Fortell at du er kristen

Illustrasjon ofjd25gk87 pixabay

Bibelord

Jesus sier:

«Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.»

(Matteus 10, 32-33)

Jeg skal ikke skamme meg over evangeliet, eller det at jeg tror på Jesus Kristus som Herre og frelser. Frimodig skal jeg fortelle at jeg stoler på Gud, og at jeg tror på hans ord. Gjør jeg det, vil Jesus kjennes ved meg for Gud i himmelen den dagen jeg står foran ham. Det har Jesus lovet i ukens bibelord

Fortell at du er kristen, vær frimodig!  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon:  Ofjd25gk87 (Pixabay)

Til slutt en fin hymne med The Creed: «This I believe!»

La andre få vite om dette innlegget..