Om innvandrertak i barnehagene

Kommunepolitikerne i bergen vil gi barna et best mulig fundament i norsk. Det klarer vi best om vi blander barn med bakgrunn fra både norge og andre land. Det må bare ikke bli for mange fremmedspråklige i barnehagen. Det bør ikke være mer enn 70% fremmedspråklige, mener de.

Bergen setter foten ned for minoritetsspråklige i barnehagene

Men er dette løsningen, skolebyråd Jana Middelfart Hoff? 

Kommunepolitikerne i bergen vil gi barna et best mulig fundament i norsk. Det klarer vi best om vi blander barn med bakgrunn fra både norge og andre land. Det må bare ikke bli for mange fremmedspråklige i barnehagen. Det bør ikke være mer enn 70%  fremmedspråklige, mener de.Maksimalt sju av ti barnehagebarn i Bergen kan være minoritetsspråklige har oppvekstkomiteen i byen bestemt.  – Vi gjør dette for å gi barna et best mulig fundament i norsk. Det klarer vi best om vi blander barn med bakgrunn fra både Norge og andre land, sier Høyres ferske skolebyråd Jana Middelfart Hoff til Bergens Tidende. Hun viser bl.a. til at språkopplæringen er viktig i barnehagen, og at andre byer, bl.a. Oslo, har slitt med å få god nok språkopplæring i barnehager der det er veldig få barn med norsk bakgrunn. 

Til den siste kommentaren bemerker partifellen i hovedstaden, skolebyråd Anniken Hauglie (H), at Oslo kommune ikke kommer til å gjøre noe tilsvarende. Hun argumenterer med at «et innvandrertak vil gi lengre reisevei, og at noen foreldre dermed kan velge å ikke sende barna i barnehagen.»

Til førstnevnte byråd, Jana Middelfart Hoff, som i språkopplæringens navn vil begrense antall minoritetsspråklige ved at det ikke får være mer enn 70% barn med innvandrerbakgrunn i en og samme barnehage, så møter hun seg selv i døren, for heller ikke sju av ti fremmedspråklige barnehagebarn er noe godt inscitament hvis det bare er språkopplæringen som har fokus. Etter min mening burde forholdstallet, ut fra hennes egen argumentasjon, ha vært det motsatte, nemlig at majoriteten av barnehagebarna har norsk som morsmål. Da vil i det minste norsk språk tre mye tydeligere frem i smårollingenes samvær og lek.

Til Oslobyråden, som bekymrer seg for at fremmedspråkliges lange reisevei kan føre til at flere innvandrerbarn holdes borte fra barnehagen, så er vel dette strengt talt ikke bare et innvandrerproblem. Mange etnisk norske foreldre har også betydelige problemer med barnehageplasser som ligger alt for langt unna bostedet. Anniken Hauglies argument faller derfor på stengrunn, for det hele kommer an på øynene som ser…  Dessuten har Oslo et stort problem ved at etnisk norske familier posisjonerer seg i boligmarkedet ved at de sjekker opp hvor mange innvandrere som sokner til så vel barnehage som skole i de ulike bydelene, og at dette blir avgjørende for hvor en etablerer seg. Dermed har en i Oslo skapt et skille mellom nordmenn flest og de som har flyttet hit fra andre land.

Politikerne burde etter min mening være mer opptatt av å skaffe tilstrekkelig med barnehageplasser til alle – der de bor!   

La andre få vite om dette innlegget..