Ha øye for det

Til ettertanke.. Www. Johnsteffensen. No. Foto hunter bryant ktklwwu614w unsplash

Ha øye for det.

«Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!» (Filipperne 4,8)

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoI denne teksten formaner Paulus oss til å vurdere høyt alle dyder, uansett om de leves av kristne eller andre. «Gi akt på det» stod det i en tidligere bibeloversettelse. I den nye heter det «legg vinn på det». 

Når vi som kristne, møter mennesker med høy moralsk standard som lever et liv i nestekjærlighet, skal vi ikke avskrive dem fordi de ikke deler vår tro. Mange kristne synes å være skeptisk overfor mennesker som ikke deler den kristne tro eller som ikke handler i overensstemmelse med deres personlige oppfatning av Bibelen. Jeg merker det selv også. Jeg har mange venner, f.eks. på Facebook, som enten er svært engasjerte i ulike kirkesamfunn, bekjennende kristne musikere/artister – eller endatil profesjonelle trosutøvere like opp på domprost-nivå. Noen ganger kan det virke som om disse vennene ikke forholder seg til det jeg skriver i denne spalten. Deres øredøvende stillhet og fravær av såvel engasjement som respons, roper mot meg. Kan være har de nok med seg og sitt… Kan være har de en god porsjon skepsis, fordi jeg ikke tilhører samme menighet, trossamfunn eller bekjentskapskrets som dem. Ikke vet jeg. Det eneste jeg vet, er at Paulus oppfordrer alle kristne til å ha øye for «alt som er sant, alt som er edelt, alt som er rett, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som måtte finnes av godt og rosverdig.» (jfr. den  forrige bibeloversettelsen).

Hemmeligheten er om vi er villig til å lære av andre – uansett om de gode gjerningene blir gjort av kristne eller ikke-kristne. Da får vi kanskje også større anledning til å slippe til med vår «lære» om at Jesus elsker alle mennesker, og at han tar i mot alle. Også deg!

«Lev rett blant hedningene, så de som baktaler og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer.» (1. Peter 2,12)

PS! Serien «Til ettertanke…» vil fra og med 13. september 2020 bli erstattet av «Din tid er nå. Timeglasset». «Til ettertanke…» vil etter denne dato fortsette i sin opprinnelige form, dvs. mer sporadisk. Jeg håper du liker det nye opplegget som starter om vel en måned. Mvh John Steffensen

Det er mange innlegg i denne serien. Klikk her om du vil lese flere.

Foto øverst: Hunter Bryant / Unsplash

La andre få vite om dette innlegget..