Unik

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Du er unik.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDet fins bare én av deg. Du kommer bare i én utgave. Ingen er lik deg i evner og muligheter. Ingen kan fylle din plass helt og fullt. Gud alene vet best hvor du kan gjøre en innsats. Lytt derfor til hva Gud vil med deg. Det fins mange nådegaver, og vi er alle unike. Derfor må du bruke de evnene og talentene du har fått, de er dine naturgaver som du skal forvalte i denne verden. Naturgaver kan også regnes som nådegaver, dvs.  den utrustning som Gud har gitt deg for å kunne leve et liv sammen med Ham. På samme måte som vi er ulike og mangfoldige og har ulike egenskaper og personligheter, er Guds nåde mangfoldig. Slik kan Gud treffe hver og en av oss. Vi kan ikke overta andres nådegaver, det er ikke slik det fungerer…

Det er ikke alltid lett å få øye på Guds ledelse – eller Guds finger. Men to ser bedre enn en. Derfor kan det være greit å søke råd hos en annen troende, en erfaren kristen, leder eller prest. Be Gud om å vise deg sin vilje, så du kan bli bevisst hva dine nådegaver er, og hva Gud vil at du skal gjøre med dem. Be om Herrens ledelse i hverdagen. Det gjelder din evige skjebne. Intet mindre.

Det står skrevet i 1. korinterbrev 12,27-31: «Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? Men vær ivrige etter å få de største nådegavene

PS! Serien «Til ettertanke…» vil fra og med 13. september 2020 bli erstattet av «Din tid er nå. Timeglasset». «Til ettertanke…» vil etter denne dato fortsette i sin opprinnelige form, dvs. mer sporadisk. Jeg håper du liker det nye opplegget som starter om en måned. Mvh John Steffensen

Det er mange innlegg i serien «Til ettertanke…». Klikk her om du vil lese flere.
Matte gjort enkelt...
Slik blir du god i matematikk – enkelt og gratis. Anbefales! Klikk på bildet

La andre få vite om dette innlegget..