Fornekteren

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Fornekteren.

I Jesu lidelseshistorie hører vi blant annet om et møte mellom to personer som kjente hverandre godt; Peter og Jesus. Peter som få dager før Jesus ble tatt til fange, kategorisk hadde sagt: «Om så alle andre svikter deg, vil jeg følge deg – om det så er i døden.» 

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDa Jesus litt senere ble tatt til fange, fulgte Peter etter på avstand. Til sist endte han opp i borggården, der Peter oppdaget noen soldater som satt og varmet seg rundt et bål.  De fikk snart øye på Peter og begynte å stille ham konfronterende spørsmål om hans forhold til fangen.  Peter forstod at han var avslørt, og følte situasjonen ubehagelig. Da spørsmålene ble for nærgående, valgte Peter en feig strategi. Det løftet han hadde gitt Jesus, var plutselig glemt. Peter svarte: «Jeg skjønner ikke hva dere mener!» Da Peter hadde blånektet tre ganger om sitt forhold til Jesus, gol hanen, og Peter husket hva Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger.» (Lukas 22,61) «Da gikk Peter ut og gråt bittert».

La oss gå litt i oss selv et øyeblikk… Når ble du sist krevet til regnskap for din tro eller ditt forhold til Jesus? Hva svarte du da..? Bekjente du din tro overfor dine kolleger, din nabo, ektemake eller klassekamerater..? Du ble kanskje ikke spurt direkte, men noe ble sagt, noe som ga deg sjansen til å fortelle om hvem du tror på. Svarte du et tydelig «ja» når noen spurte om du var kristen? Eller tidde du…? 

Les også «Innrømmelsen»

Sagt på en annen måte; sluttet du å snakke når du burde ha talt, eller talte du når du skulle ha tiet? I så fall er du også en fornektende kristen, på samme måte som Peter var det den kvelden i borggården… Salmedikter Landstad har skrevet noe til ettertanke (i 1861):

Jeg står for Gud som allting vet,

og slår mitt øye skamfullt ned,

jeg ser min synd at den er stor

i tanker, gjerninger og ord.

Det meg igjennom hjertet skjær.

O Gud, meg synder nådig vær!

På samme måte som Peter fikk Jesu tilgivelse, fins samme mulighet for oss i dag. En kristen er ikke bedre enn andre mennesker, også kristne kan synde. Men en bekjennende kristen er mer enn som så: En kristen er en kjempende, tilgitt synder, en som gjør så godt han kan for at han ikke skal synde eller handle mot Guds vilje…

 «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave(Efeserne 2,8)

Se/lytt også til: «Kjell Grønner forteller hva nåde er»

John Steffensen 

Les også andre «Til ettertanke»

Teaser juleglede 820x175

 

 

La andre få vite om dette innlegget..