Bibelord. Om å være ekte

Ord fra bibelen hver søndag på johnsteffensen. No

Bibelord

«Herre, hvem får holde til i ditt telt, hvem får bo på ditt hellige fjell? Den som gjør rett og er hel i sin ferd og taler sannhet fra hjertet…»

(Salmene 15,1-2)

Du kan lure andre, du kan endatil lure deg selv…

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver s%c3%b8ndag p%c3%a5 www. Johnsteffensen. No
Klikk for flere…

Den som er ekte, står for det han sier. Fordi andre vet at han eller hun er til å stole på, blir man respektert fordi man oppleves som ekte. Man er hel ved! 

Å være ekte innebærer også det å kunne lytte til andre, og kunne møte sine medmennesker med et åpent sinn. Det er ingen som liker å samtale med en person som har gjort seg opp en bombastisk mening på forhånd, og som ikke viser vilje til å lytte til hva andre tenker eller mener. Ekte mennesker forestiller seg ikke. De er slik som de er, og det er heller ikke viktig for dem om andre liker dem eller ei. De som er ekte, snakker ikke folk etter munnen eller snur kappen etter vinden. De står for det de mener, og prøver ikke å imponere, hovere eller latterliggjøre noen. 

Den som er ekte, gjør det han eller hun , uten å ha noe ønske om å være i fokus selv. Det er ikke viktig for dem å ta æren for noe som helst.

Er dette viktig for deg? Del teksten med andre. Johnsteffensen. No
del nå.

Salmisten (dvs. ukens bibelord) forteller hvor viktig det er at vi er ekte og hele. Det er den som gjør rett – og er hel i sin ferd, og taler sannhet fra hjertet, som skal få bo på Guds hellige fjell.

Så blir da spørsmålet; hvor ekte er du? Hva står du for, egentlig? Hvordan møter du dine medmennesker? Er du til å stole på? Forestiller du deg, eller er du hel ved, dvs. ekte – alltid? Det er bare du og Gud som vet svaret på de spørsmålene. Du kan lure andre, du kan endatil lure deg selv, men Gud lurer du ikke!  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

La andre få vite om dette innlegget..