Game over

Ord fra bibelen hver søndag på johnsteffensen. No

Game over.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. No«Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» (Matteus 24,42-44)

Dette sier Jesus om sin gjenkomst, om tidspunktet da alle skal få oppleve at «Menneskesønnen kommer på himmelens skyer med stor makt og herlighet» (Matteus 24,30). Jesus uttrykker bekymring for menneskenes situasjon når hans time en gang kommer. Det skal i følge Jesus arte seg som i Noahs dager da folk flest hadde vendt Gud ryggen. «De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle,» fortsatte Jesus (Matteus 24, 39).

Jesus er tydelig på at historien vil komme til å gjenta seg, for når han atter viser seg i all sin herlighet, skal de fleste av oss være uforberedt. Når Jesus vender tilbake for å «samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner» (Matteus 24, 31), skal dette skje når menneskene aller minst venter det. Da gjelder det om å være forberedt når timen kommer. ‘Vår time’ vil enten være at vi får oppleve Jesu gjenkomst «live» – eller at vår tilmålte tid på jorden er over. Begge scenarier vil komme brått på, for med ett kan det være over og ut. I så måte gjelder det å være beredt. Da er det ikke medlemskapet i Statskirken som redder deg, ei heller at du tilhører en kristen forsamling eller sekt  – eller kan vise til et betydelig sosialt engasjement. Da dreier det seg helt enkelt om hvordan du har det med Gud i ditt hjerte. Det er det som betyr noe!  At du bekjenner Jesus som din  herre og frelser, og at du vender deg til ham i takk og bønn, ber om tilgivelse og bekjenner dine synder. Les «Holdningen som avgjør».

Det er det som gjelder, når alt kommer til alt. Ingen av oss kjenner verken dagen eller timen. Det eneste vi vet, er Mesterens ord om at vi «må være forberedt!»

Så… hvor forberedt er du – egentlig?

Les flere «Til ettertanke…»

Uteliggerens tale
Uteliggerens tale. Klikk på bildet.

Les «Uteliggerens tale»

La andre få vite om dette innlegget..