Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel vil øke klimagassutslippet

Dersom regjeringens mål skal oppfylles, vil det båndlegge ufattelige store områder. Men dette er ikke det aller verste med fremlegget. Www. Johnsteffensen. No

Regjeringen skal putte mat og skog på tanken, men vet de hva de gjør..?

Budsjettforlikets utilsiktede virkning må være en dinosaur å svelge for miljøpartiet Venstre

Noen har ikke visst hva de vedtok…

Årets budsjettforlik på Stortinget innebærer store konsekvenser for landet vårt fordi vi om vel tre år må ta i bruk – eller båndlegge – enorme landområder for å produsere nok biodrivstoff i henhold til politikernes krav. Men det fins noe, tro det eller ei, som er enda verre med dette politikerpåfunnet; forslaget om innblanding av 20% biodrivstoff i all bensin og diesel innebærer at Norge snart skal koke, brenne eller male opp ubegripelig store mengder tømmer pluss mat (dvs. raps) for å hente ut den mengde biodrivstoff som budsjettforliket legger opp til. Dette innebærer at for hver energienhet som på denne måten hentes ut til drivstoff, går det med minst 1,2 energienheter(!) til selve produksjonen. Dermed økes klimautslippene, slik blir det nemlig når tømmer males opp, kokes eller brennes, i følge EUs eget forskningsorgan JRC.

Opplegget med å hogge skog for å fremstille drivstoff, innebærer større CO2-utslipp enn det som kommer fra fossilt brennstoff. Om skogen hogges for å brukes til materialer (planker) frigjøres det også CO2, men på langt nær så mye som det CO2-utslippet som skjer når tømmer blir brent, malt opp og kokt for å omgjøres til drivstoff. Dette er med respekt å melde meningsløst, et misforstått og dustete opplegg. Her er det noen som åpenbart ikke har visst hva de vedtok. Det virker som om politikerne har vært mest opptatt av kroner og øre i budsjettsammenhengen, og glemt å ta høyde for hvilke konsekvenser vedtaket vil innebære for miljøet. 

Bloggført dette mener jeg... Www. Johnsteffensen. No
Bloggført 30. Desember 2016: regjeringens kompromiss med venstre virker svært lite gjennomtenkt…

En annen virkning av budsjettforliket indikerer at hybridbiler ikke er et ønsket eller miljøvennlig fremkomstmiddel. Helt til statsbudsjettet ble vedtatt i desember hadde jeg tenkt å bytte til en hybridbil om ikke lenge. Men nå har politikerne, anført av Venstre, klart å gjøre hybridbiler uinteressante. For hvorfor skal man kjøpe hybridbil, når politikerne samtidig vender tommelen ned for dette fremkomstmiddelet, på samme måte som de i flere år har vendt tommelen ned for dieselbiler som de samme politikerne 6-7 år tidligere oppfordret folk til å kjøpe, fordi diesel var mindre forurensende enn bensin. Nå har politikerne kastet seg over hybridbilene også, som beskyldes for ikke å være miljøvennlige nok. Dermed straffes de fleste hybridbilene med en høyere engangsavgift, og med ett blir hybrid mindre interessant å kjøpe. Snart lider de trolig samme skjebne som dieselbilene – som f.eks. unntak fra kjøreforbud på dager med høy luftforurensing. De hybridbilene som ikke blir rammet nå, er av regjeringen blitt advart. Disse vil ganske sikkert stige i pris etter neste budsjettrunde, høsten 2017…

At regjeringen på overtid fant ut at bensin og diesel fra og med år 2020 skal iblandes 20% biodrivstoff, er et vanvittig – og med respekt å melde lite gjennomtenkt forslag. Flere eksperter har regnet ut hvilke enorme konsekvenser 20% mat og skog på tanken kommer til å få. Dersom innblandingen skjer slik som regjeringen har gått inn for, vil ca 10 millioner mål(!) dyrket mark bli båndlagt til biodrivstoff-produksjon. Det er omtrent alt som finnes av dyrket mark i Norge. Så hvis bøndene slakter alle dyrene sine og slutter med all matproduksjon, kan hele Norges eksisterende jordbruksareal brukes til dyrking av drivstoff. 10 000 000 000 (ti milliarder) kvadratmeter dyrket mark! Med mindre en god del av Norges biodrivstoffbehov kommer til å bli dekket ved kjøp fra utlandet. Da vil også importen av dette gi utslag for det totale CO2-regnskapet – i negativ forstand.
 
Om prisen på råvarene til biodrivstoff-produksjon bare blir høy nok, vil trolig mange av de som i dag produserer mat i dette landet (og andre steder), gå over til å produsere drivstoff i stedet. I en verden som sulter, vil en slik kursendring bort fra matproduksjon, ikke bare være meningsløs, men også uetisk.
 
Forstå den blå-blå regjeringens budsjettforlik den som kan. Jeg gjør det i hvert fall ikke!
 
I følge Finansavisen kommer 85 prosent av dagens biodrivstoff fra rapsproduksjon. Ifølge agronom Øystein Heggdal vil man kunne utvinne ca 95 liter biodrivstoff pr. mål dyrket mark. Professor Anders Elverhøy og dr. ing. Stein B. Jensen mener på sin side at det kun kan utvinnes ca 60 liter biodrivstoff pr. mål. Budsjettforlikets krav om 20 prosent innblanding i bensin og diesel kommer til å øke behovet til bortimot 850 millioner liter biodrivstoff. Eller sagt på en annen måte. Ved 20% innblanding i bensin og diesel vil ett mål dyrket mark rekke til mellom 5 og 8 fulle personbiltanker… 
 
Se forøvrig Finansavisen, 10. desember 2016 og hegnar.no
 
  
 
 

La andre få vite om dette innlegget..