Foreldretyper. Hvilken type vil du være?

Sint sjåfør mh9004434111

Tre ulike foreldretyper

Hvilken foreldretype ønsker du å være?Det fins mange dyr – og mennesketyper – i vår Herres hage.

Jeg skal ikke forsøke meg på noen stor utredning angående mangfoldet, men jeg har lyst å peke på tre ulike typer oppdragere. Tre foreldretyper.

Type 1: La-det-skure typen (eller slappfiskene). Dette er foreldre som ikke bryr seg så mye, sånne som ikke blir sinte før begeret flyter over. De kommer bare av og til på banen, og det er aldri godt å vite hva det er som får dem til å tenne. Noen ganger kan det være en bagatell som får dem til å fare opp, og reaksjonen oppleves uforståelig for barna. Slike inkonsekvente foreldre som også kan benytte harde straffer når de føler for det, får ofte barn som blir aggressive og asosiale.

Type 2: Herskerne (eller tyrannene). Dette er voksne som ikke bare skal bestemme over sine barn, de skal herske! Den som ikke vil, den skal! De bestemmer over absolutt alt, fra smått til stort. Skal slike foreldre føle seg store, må de gjøre barna små. Resultatet av slik oppdragelse blir gjerne barn som blir ulydige og som gjør ting bak foreldrenes rygg.

Type 3: De kloke (eller høvdingene). Dette er voksne som bruker mye tid på å forklare regler – og hvordan ting henger sammen. Med sin måte å være på (bl.a. sin levemåte, sin handlemåte etc.) viser de veien for sine barn; hva som er rett og riktig. De kloke er autoriteter, og de er ikke redde for å være det. Det er ikke tvil om hvem som bestemmer, men de bryr seg ikke med småting eller det som er unødig. Resultatet blir lydige barn som er til å stole på – og som viser stor grad av empati.

Utfordringen til deg blir derfor: Hvilken foreldretype ønsker du å være? Den siste anbefales på det sterkeste, både på kort – og ikke minst lang sikt!  

 

La andre få vite om dette innlegget..