Klanderverdig, skjev aldersfordeling

Min mening ved john www. Johnsteffensen. No

Byrådet i Bergen, et demokratisk problem

Kjønnskvotering er OK, men hva med alderskvotering? Bergenspolitikken gjenspeiler ikke byens befolkning.

Det er min mening at Bergen har bommet fullstendig når partiene nå har konstituert seg. Ikke en eneste av byrådets medlemmer, inkl. ordfører og varaordfører, er over 48 år gammel. Snittalderen på det nye byrådet er faktisk bare 34 år(!), og tar vi med ordfører og varaordfører, blir snittallet 36,5 år.

Hvert år underreguleres pensjonene
Klikk på bildet for å lese mer om dette.

Dette er total skivebom, for det gjenspeiler på ingen måte befolkningen i Bergen by. Beate Husa (KrF) er den eldste byråden. Hun er 47. Den yngste er Linn Kristin Engø (26). Ingen skal fortelle meg at det ikke fins gode kandidater også over 48 år som kan gjøre en glimrende jobb for byen. Det er flaut at den politiske ledelsen har en så skjev aldersfordeling. Utrolig skuffende! Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har med dette vist dårlig dømmekraft. 

Byrådet i Bergen består heretter av 4 kvinner og 3 menn. Tar vi med ordfører og varaordfører, blir det 5 kvinner og 4 menn. Eldstemann på laget blir varaordfører Rune Bakervik (48). 

Dette var skuffende, tankeløst og provoserende! Jeg tror at jeg som senior, ikke er alene om å bli opprørt over en slik skjevfordeling. Nå må politikerne fokusere på mer enn kjønn, for også andre steder i Norge, ikke minst på Stortinget, har den eldste delen av befolkningen så godt som ingen talspersoner eller representanter. Et betydelig demokratisk problem som det må gjøres noe med snarest!

Quizer i bøtter og spann på www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..