Ikke bra at fossilbiler utfases helt

El biler er vel og bra men ikke bare dem. Www. Johnsteffensen. No

Derfor er det ikke bra at bensin og diesel utfases helt.

Tiden er i ferd med å renne ut for fossildrevne kjøretøy, i hvert fall i vår del av verden. Stadig flere bilfabrikker planlegger å fase ut fossildrevne biler innen 2035. Andre har lovet enda tidligere opphør. Det er ikke bra at bensin og diesel ofres på el-bilenes alter, ikke minst med tanke på vår beredskap.

Gjør oss mer sårbare

Vi blir mer sårbare som nasjon dersom vi utelukkende satser på elektriske fremkomstmidler. Det gjør oss svært utsatt for digital sabotasje, og det blir virkelig krise dersom elektrisk infrastruktur ødelegges eller stenges ned. En nedstenging av internett vil ikke bare ramme samfunnet, det vil også få dramatiske konsekvenser for el-bilene.  Hvis Norges strømforsyning saboteres, hva skal vi da hjelpe oss med? Og hva med militæret, de kan umulig gjøre seg avhengig av elektrisitet som eneste energikilde, det vil være et særdeles dårlig opplegg.

Andre land kan ha mer å stille opp med

Det er mange land som ikke er i nærheten av å bli så elektrifisert som Norge. Disse landene har i en krise eller krig mye mer å falle tilbake på. De har (med vitende og vilje?) ikke inngått tilsvarende ambisiøse avtaler som Norge og en rekke europeiske land. Russland og Kina, samt diverse diktaturstater i Europa og verden for øvrig står ikke i bresjen for å stenge ned fossil energi. Gjør vi oss fullstendig avhengige av elektrisitet, blir vi som nasjon mye mer sårbar overfor land og grupper som ikke vil oss vel. Det er også tankevekkende at bilbatterienes innhold, f.eks. kobolt, er et mineral det er stor knapphet på – og som det i tillegg er krevende å utvinne. 60 % av all koboltproduksjon i verden foregår i Kongo!

Jeg forpliktet meg til å overgi min bil til norske myndigheter

Da jeg kjøpte min første bil, måtte jeg signere en kontrakt som ga norske myndigheter rett til å overta bilen dersom det skulle oppstå en krigssituasjon. Dette var i den kalde krigens dager, og 2. verdenskrig var fremdeles friskt i minne hos de fleste.

Historien gjentar seg

Senere har jeg ikke måttet signere tilsvarende kontrakter, trolig fordi man ikke lenger anser det som sannsynlig at Norge kan bli dradd inn i en krig igjen. Men er det noe verdenshistorien er full av, så er det gjentagelser! Krig har alltid eksistert, kanskje med unntak av ca 150 år totalt i menneskehetens historie. Vi kan selvsagt håpe på at Norge aldri mer blir rammet av krig, men jeg har levd så lenge at jeg ikke har fnugg av tro på den illusjonen. Majoriteten av den norske befolkning tenker kanskje at en ny krig ikke kan ramme oss. Den oppfatningen deler ikke jeg! Og om det skulle oppstå en unntakstilstand, eller landet vårt skulle bli lammet av en fremmed makts cyberkriminalitet, vil folk flest være særdeles ille ute. Da blir vi som nasjon ytterst sårbar, fordi vi ensidig satset på elektrisiteten. Skulle en elektrisitet- eller internettkrise inntreffe, er det lurt å ha noe i bakhånd. Bl.a. det som en gang kaltes bensin og diesel, men som vi dessverre kvittet oss med helt…  

Les «Falsk trygghet i en farlig verden»

Teaser arets julekalender. Www. Johnsteffensen. No. Foto tobias tullius unsplash

 

La andre få vite om dette innlegget..