Når Jesus taler om seg selv

Foto steve knutson unsplash

«Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.» (Matteus 6,24)

Legg merke til to viktige ting i denne teksten. Det ene er det som Jesus sier, om hvordan vi skal gå frem når vi gir gaver til de fattige, de trengende, de som ingen ting har. Det andre er formuleringen «jeg sier dere». Jesus skiller seg med dette fra profetene i Bibelen, de som brakte ord fra Herren. Profetene innledet alltid med å si; «så sier Herren». Men for Jesus er det annerledes, han sier flere steder «jeg sier dere». Da taler Jesus som om han er Gud selv. Ved dette viser Jesus at han virkelig er Gud – i menneskeskikkelse.

Den samme Jesus har sagt at den dagen vi minst venter det, skal han igjen i sin makt vise seg for alle, og at menneskene da skal bli delt i to. De som tror på Jesus Kristus, skal gå inn til det evige liv, mens de som ikke tror på ham, skal gå til den evige død.

Jesus har et ønske om at alle mennesker skal komme til tro på ham, og ta imot ham og den frelse som han har gjort klar for dem som setter sin lit til ham. Valget er med andre ord vårt, og vi må forholde oss til det enten vi liker det eller ei. Så… hvor står du? Egentlig..?

Ta vare på Guds ord… Husk din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst: Steve Knutson / Unsplash – Timeglassfoto: Nathan Dumlao (Unsplash)

 

La andre få vite om dette innlegget..