Miljøkriminalitet. Når er det greit å kalle det for det?

Miljøkriminalitet. Noen mener øyensynlig at dette er en ok måte å kvitte seg med en gammel lastebil. Www. Johnsteffensen. No

Miljøkriminalitet i nabolaget

Når regnes det som miljøkriminalitet. Etter en uke eller to – eller en måned?

I vel to uker har denne avskiltede lastebilen stått parkert i nabolaget vårt. Hensatt av noen som muligens mente at dette var en egnet plass til å kvitte seg med skrotet. For den gamle Eurocargoen fra bilfabrikken Iveco har øyensynlig sett bedre dager. Den ser ut som et opphuggingsobjekt, og den er helt opplagt en farkost som neppe blir å se i kjørbar stand igjen. Jeg kan forsikre om at den heller ikke er ønsket – ei heller oppleves som noen pryd i nabolaget.

08. 06. 19..
Registreringsnummeret er fjernet, men på et eller annet tidspunkt har lastebilen vært innom bilsalgkokstad. No. I lasterommet står det med store bokstaver «bakers», noe som indikerer at bilen trolig er blitt brukt til transport av brød eller bakervarer.

Miljøsvinet har plassert lastebilen et sted der det ikke fins boliger med direkte innsyn, bare en haug med forbipasserende biler. Trolig i nattens mulm og mørke. Dit og ikke lenger… Lastebilen har sannsynligvis vært benyttet til transport av bakervarer og brød, for i lasterommet fins det minst en container med påskriften «BAKERS». Bilen har en lift bakerst som ikke har latt seg lukke helt. Nummerskiltet er borte, men på skilt-rammen står skrevet bilsalgkokstad.no, noe som kan tyde på at lastebilen en gang har vært et salgsobjekt i dette firmaet.

At mennesker i 2019 finner på å kvitte seg med skrotet på denne måten, er komplett ubegripelig. Jeg trodde at vi var kommet lenger enn som så…

Hvem som har dumpet lastebilen ved Songstadtunnelen vites ikke, men all den tid den ikke er blitt fjernet på vel to uker, må dette karakteriseres som miljøkriminalitet. Det er overhodet ikke greit at lastebilen blir forlatt akkurat her. Dette er ingen skraphandel, ei heller et bilopphuggeri! Hensettelsen er både respektløs og meget irriterende tatt i betraktning det fokus miljøkampen etter hvert har fått i vårt land. At mennesker i 2019 finner på å kvitte seg med skrotet på denne måten, er komplett ubegripelig. Jeg trodde at vi var kommet lenger enn som så…

Les også om «Svinerittet Bergen – Voss»

Jeg frykter at denne bilen blir stående lenge uten at noen tar affære. Selv om det nå «bare» har gått to uker, fremstår dette mer og mer som miljøkriminalitet. Fins det forresten en nedre tidsgrense for når man kalle en vrakplassering for miljøkriminalitet..? Dersom bileieren hadde til hensikt å hente lastebilen, kunne vedkommende ha skrevet en lapp om dette i vinduet med hans/hennes telefonnummer. Blir bilen stående, vil noen snart knuse vinduer, punktere dekkene, herpe inventaret etc, og så har man det gående…

Til slutt: Du eller dere som plasserte den røde Iveco Eurocargo ved Songstadtunnelen; vær snill og vrake den på ordentlig vis umiddelbart! Her har den ingen ting å gjøre! Arg!  😈 

Pensjonene underreguleres hvert år... Www. Johnsteffensen. No 1
Les mer om det urettferdige trygdeoppgjøret ved å klikke på plakaten.

La andre få vite om dette innlegget..