Dilemmaet

Aa veivalg forside mh9000549281

Når en må velge mellom pest og kolera

Uansett hva en velger, blir det problemer...Uansett hvor en snur seg, er enden alltid bak… Noen ganger fins det ingen enkle løsninger, for samme hva en gjør, blir det problematisk. Slike dilemmaer rammer enkeltmennesker, familier, folkegrupper, nasjoner… Situasjoner der en må velge mellom pest og kolera. Så også for den kristne minoritet i Syria.

Det er ikke lett å være kristen i det landet nå. De kristne balanserer på en knivsegg, fordi de har havnet i en svært så vanskelig situasjon etter som al-Assads styre vakler. Tradisjonelt har de kristne støttet det sittende regimet, fordi de under al-Assads diktatur har fått relativt stor frihet til å utøve sin religion.

 

De kristnes dilemma er at om de fortsatt er lojale mot diktatoren, risikerer de hevnaksjoner fra en del av befolkningen den dagen al-Assad faller. Skulle de derimot velge å støtte opprøret eller revolusjonen, risikerer de at islamistene kommer til å seire i neste runde, slik det har skjedd i flere muslimske land. Det kan i så fall innebære en kraftig forverring mht. de kristnes religionsutøvelse og virksomhet. 

Dersom al-Assad blir sittende, kan han komme til å ta en blodig hevn mot dem som sviktet ham. Derfor har de kristne i Syria havnet i et moralsk dilemma, ikke minst fordi dagens regime det siste året har fart svært så brutalt frem mot sitt eget folk.

 

La andre få vite om dette innlegget..