Sbanken – Lenge leve!

Sbanken lenge leve. Www. Johnsteffensen. No

Sbanken – Lenge leve!

Jeg hører til dem som er svært fornøyd med Sbanken, en bank jeg har hatt kundeforhold til i 15-16 år. Jeg er en av de mange som ble sjokkert over at DNB ville overta Sbanken under dekke av at sammenslåingen (oppkjøpet) skulle bli til kundenes beste. Er det noe jeg har erfart gjennom et langt liv, så er det at DNB aldri har vært noen spydspiss eller foregangsbank for private kunder. Derimot har DNB vært en bra finansinstitusjon for næringslivet.

Jubelvignett 5 for johnsteffensen. No
10 år på nett

Heldigvis har Konkurransetilsynet for tredje gang satt foten ned for DNB sine ambisjoner om å overta den banken som har flest fornøyde kunder i Norge. Det er faktisk slik at DNB, som ligger helt på bånn når det gjelder kundetilfredshet, lenge har hatt lyst til å kjøpe Sbanken som i en årrekke har vært privatmarkedets desidert mest kundevennlige aktør.

Vil fjerne brysom konkurrent

Men DNB har fremdeles ankemuligheter, de kan ennå få viljen sin selv om de har fått NEI tre ganger av Konkurransetilsynet. Professor i finans Karin Thorburn ved NHH kaster seg inn i kampen på DNBs side. Overfor E24 påstår hun at dersom DNB får kjøpe Sbanken, kan det komme kundene til gode ved at prisene blir senket. Dette er så hinsides alt vi har erfart i mange år. Om et firma blir effektivisert fordi det kan fordele utgiftene og administrasjonskostnadene på flere (ved at nye firmaer/konkurrenter blir kjøpt opp og innlemmet), så er det eierne som alltid får nyte godt av eventuelle besparelser. Det er definitivt ikke kundene. Folk flest får et dårligere tilbud fordi det blir færre aktører i markedet, og konkurransen blir mindre. Når brysomme konkurrenter kjøpes opp og fjernes, blir de store enda større og får til sist tilnærmet monopolsituasjon. 

Høyere margin til eierne

Karin Thorburn hevder: – Det er effektivitetshensyn som er grunnen til å gjøre slike oppkjøp. Dersom to banker slår seg sammen og kan dele på teknologiutgiftene og administrasjonskostnadene, blir de samlede kostnadene lavere. Da kan de tilby høyere margin til sine eiere, eller senke prisen ut mot kundene.

Færre aktører gir høyere priser

«Det store bildet er at oppkjøp gir færre bedrifter, hvilket i neste omgang kan gi høyere priser og dårligere produkter.»

Konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet taler imidlertid professoren midt i mot. Jeg føler meg 100% sikker på at Sørgards syn deles av majoriteten av Sbankens fornøyde kunder og folk flest. Til E24 kommenterer han saken slik: – Det store bildet er at oppkjøp gir færre bedrifter, hvilket i neste omgang kan gi høyere priser og dårligere produkter. Nyere studier fra Europa viser liknende resultater.

Hvorfor skulle bedriften gi overskuddet til kundene?

Sørgard mener bedriftene ikke nødvendigvis setter ned prisene dersom et oppkjøp gjør at kostnadene blir lavere. Det kan like gjerne ende med at bedriftene bare tjener mer penger. Dersom administrasjonskostnadene går ned, hvorfor skulle bedriften ha interesse av å gi dette videre til kunden? Bedriften kan heller ende opp med å heve prisene etter et kjøp. 

Får DNB viljen sin, er det over og ut med Sbanken for meg

Jeg heier på Konkurransetilsynet og forventer at Sbanken får leve som selvstendig bank, og at den aldri blir kjøpt opp av DNB. Aldri! Om DNB skulle få viljen sin, kommer også jeg til å avslutte mitt lange kundeforhold i Sbanken, for DNB er ikke hvermannsen sin bank! 

Teaser arets julekalender. Www. Johnsteffensen. No. Foto tobias tullius unsplash

La andre få vite om dette innlegget..