Eva Sundt kontaktet straks Kjell Grønner: – Gud leder, jeg betaler!

Det første ten sing ensemblet kunne i 1968 presentere sitt musikalske fyrverkeri, et show med mål og mening. Johnsteffensen. No

Den ukjente Eva Sundt ble Guds budbærer

Om Eva Sundt, den eldre damen som formidlet Guds budskap til Kjell Grønner: – Du skal på konsert i Hamburg i kveld. Gud leder – jeg betaler!

Det må ha vært rart for eva sundt å se hva hennes budbærer-rolle førte til... Ten sing bergen ble stiftet som en konsekvens av eva sundts telefon til kjell grønner.
Eva sundt fikk aldri oppleve hvilken enorm suksess ten sing skulle bli, eller hva hennes budbærer-rolle resulterte i… ten sing bergen (bildet viser det aller første ensemblet) ble etablert på grunn av denne ukjente, eldre damen sitt initiativ. Www. Johnsteffensen. No

Jeg vet ikke helt hvordan hun tok det, Eva Sundt, hun som i en jubileumsbok for Ten Sing-bevegelsen omtales på denne måten: «Telefonen kimte på Kjell Grønners kontor en morgen. En eldre dame som Grønner kjente fra før, var på tråden. Gjennom Oxfordbevegelsen * og senere Moralsk Opprustning * hadde hun lært å sette av tid til en «stille stund» for Guds ledelse. Og nå var beskjeden klar og grei: «Gud har fortalt meg at du skal dra med et charterfly til Hamburg i dag. Der skal det være en stor konsert i kveld med Sing Out America.  Åtte timer senere satt jeg (dvs. Kjell Grønner, red. anm.) sammen med noen andre norske i Messehallen i Hamburg. Den amerikanske ungdomsgruppen framførte et show som var et fyrverkeri av moderne musikkvariasjoner, instrumentalnumre, soloprestasjoner, sang, koreografi, fest og farger. Underholdning i særklasse, men først og fremst et budskap om håp – og en utfordring til ansvar for medmennesker…»

Det må ha vært rart å være denne «eldre damen»; Eva Sundt. For langt på vei ble opprettelsen av Ten Sing det at hun tok på alvor det som Gud fortalte henne i den «stille stund». Hun hadde fått et oppdrag av Herren selv og var villig til å gå dette ærendet. Da Kjell Grønner fikk telefonen fra fru Sundt, svarte han etter litt: – Mener du dette? Eva Sundt lo i andre enden, så sa hun: – Gud leder, jeg betaler. Reis i fred!

Les også: Når virkeligheten er mer fantastisk enn fantasien

Det var Herren som var strategen. Det var han som hadde regien, og i dette opplegget kunne han bruke gamle fru Sundt. Av alle mennesker… Hun hadde neppe forestilt seg hva resultatet kom til å bli av hennes oppringning, for selv om hun så at Kjell Grønners Tysklandsreise etter hvert skapte ringer i vannet også her hjemme, døde Eva Sundt før Ten Sing fikk sitt gjennombrudd. Men selv om hun aldri fikk oppleve den enorme begeistring som hennes initiativ skapte, må hun ha gått ut av tiden med en visshet om at hun hadde vært en lydig budbærer for Herren. Godt og vel et år etter Grønners Hamburg-reise kunne den driftige sekretæren i Ynglingeforeningen, sammen med sine unge medledere, invitere til aller første Ten Sing-øvelse; 4. september 1967, i Nedre Korskirkealm. 4, Bergen, en begivenhet som var en direkte konsekvens av den eldre damens initiativ – og ikke minst Guds plan.

Om Eva Sundt hadde sett for seg at Kjell Grønner skulle drive Sing Out i Bergen i regi av Moralsk opprustning, så var det ikke slik det ble. Men det dreide seg egentlig om to sider av samme sak, for som Grønner sier i dag: – Jeg er sikker på at hun ville være enig i at Kristus skulle «være med på laget».  

Les også: Mer om Ten Sing som snart runder 50 år

*) Oxfordbevegelsen var en kristen organisasjon som ble grunnlagt av Frank Buchman (misjonær) rundt 1920. De som ble med i Oxfordbevegelsen arbeidet for en tro på guddommelig veiledning. En skulle vente på Guds instruksjoner i alle livets aspekter, og følge de råd (guidance) som en fikk. Bevegelsen vektla de fire absolutter: absolutt ærlighet, absolutt renhet, absolutt uselviskhet og absolutt kjærlighet. (Jfr. Bergprekenen). Medlemmene i gruppen bekjente videre sine synder for hverandre. Bevegelsen endret før andre verdenskrig navn til Moralsk opprustning. Senere til Initiatives of Change. Sanggruppen Up With People (opprinnelig Sing Out) ble dannet med støtte fra Moralsk opprustning.

 

La andre få vite om dette innlegget..