Pasienter som etter regjeringens mening har hatt det for godt

Store pasientgrupper mister gratis fysioterapi etter den blå-blå regjeringens budsjettforlik i desember 2016.

Mange svake pasientgrupper ble ofret for at regjeringen skulle komme i havn med budsjettet i desember – og for å gi de mest formuende større skattelette

De slutter aldri å overraske, disse politikerne. Som et resultat av budsjettforliket i desember, er det mange pasienter som heretter ikke får gratis fysioterapi som tidligere (se listen ovenfor). Da kan det være på sin plass å se hvordan dette politiker-stuntet harmonerer med de ulike partienes valgprogrammer. Under bildet av Erna Solberg står ett av Høyres helse-slagord. Men det slutter ikke med det. Her følger det partiene selv forfekter, men som tydeligvis ikke skal gjelde for de pasientgruppene som er omtalt over.

Høyre:  «Egenandeler for helse- og sosialhjelp skal være så lave at alle kan benytte seg av helsetjenester.»

Frp:  «Absolutt alle skal få trygg og rask helsehjelp uavhengig av deres lommebok.»

Venstre:  «Venstre vil prioritere dem som trenger det mest!»

Krf:  «Ulike hjelpetiltak må i større grad samarbeide om gode ordninger for den enkelte, det være seg om den enkelte er fysisk eller psykisk syk.»

Flere festtale-punkter kunne vært nevnt. Like før jul (2016), da det var viktig for regjeringen å få til et budsjettforlik, ble mange av de svakeste i samfunnet ofret av den blå-blå regjeringen, i strid med mye av det som står i partienes programmer. Mange får fra 2017 økte utgifter til helsehjelp bl.a. fordi landets mest formuende skal sikres lavest mulig skatt. I så måte kan de fire partiene skamme seg, for fysioterapivedtaket er ikke bare smakløst og smålig – det er også umoralsk!

Fra 2017 er det slik at egenandelstak 1 (apotekregninger/bandasjister, lege, psykolog, sykehus/poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser) er kr 2 205,00. Egenandelstak 2 (som gjelder fysioterapeuter og noen få sykdommer relatert til munn og kjeve ved tannlege/tannpleier): kr 1 990,00. Fremdeles er det slik at når disse egenandelstakene oppnås, slipper en å betale mer innenfor ett og samme kalenderår. Problemet er at en del diagnoser og pasientgrupper inntil desember 2016 var unntatt fra dette systemet. Det er disse som fra og med januar 2017 får mindre å rutte med fordi den blå-blå regjeringen har fratatt dem retten til gratis fysioterapi.

Enda en effekt av regjeringens budsjett for 2017

 

La andre få vite om dette innlegget..