Hjertetrening som ikke er til å kimse av!

May-lisbeth sine treningsøkter perfekte på krokeide rehabilitering

Hjertetrening er hardt arbeid…

Krokeide rehabilitering. Fra lille gymsal.Krokeide rehabilitering feiret nettopp 25 års jubileum. Det er ikke få mennesker som er blitt reddet takket være den dyktige staben og det flotte opplegget som hjerterehabiliteringssenteret på Krokeide gjennomfører. Det gjennomtenkte og offensive opplegget bidrar til at deltakernes hjerter blir sterkere og sterkere. For jo flere muskler en bruker, jo bedre!

Da en startet med hjerteoperasjoner for nærmere førti år siden, ble alle nyopererte tatt på med silkehansker. En hjerteoperert skulle ha mest mulig hvile, og pasienten ble skjermet for det meste. Det var først da enkelte pasienter ble litt «ulydige» og ikke ville – eller kunne – følge legens anvisninger til punkt og prikke, at noen fikk øynene opp for at kanskje var det bedre om hjertepasientene beveget seg mer, fikk trening i stedet for å bli liggende i en seng eller sittende i en stol. Snart erfarte man at jo hardere hjertet jobbet, jo bedre ble hjertemuskelen, utholdenheten, fleksibiliteten – og ikke minst allmenntilstanden!

På Krokeide lærer deltakerne sin kropp å kjenne. De får kyndig veiledning av kompetente instruktører, og dette er definitivt ikke noe hvilehjem. Her trenes det to ganger daglig, og treningsøktene er ikke til å kimse av. Progresjonen er klar, mengden og belastningen økes fra uke til uke, og etter tre uker er deltakerne i en ganske annen fysisk form enn da de ankom rehabiliteringssenteret.

May lisbeth og krokeide rehabiliteringVi kommer ikke utenom gymlærer May-Lisbeth Ohnstad når vi omtaler Krokeide rehabilitering. I mer enn 21 år har den tidligere turneren vært instruktør i både gym og vanngymnastikk på senteret. I tillegg til dagskursene kjører hun en rekke oppfølgingskurs på kveldstid. Hun ser hver enkelt og kjenner dem alle med navn. Treningsopplegget er basert på lang erfaring, og svært mange kursdeltakere har May-Lisbeth fremst i pannelappen når de forteller om hva rehabiliteringsoppholdet har betydd for dem. De som ikke deltar i oppfølgingstreningen på Krokeide, fortsetter gjerne på egen hånd. De har fått individuelle opplegg, lært sin kropp å kjenne og fått kunnskap om hvordan de kan trene opp hjertet til å bli bedre enn det var før problemene inntraff.

Noen møtes også til faste fjellturer hver tirsdag. Bergen og omegn spaserklubb kaller de seg. De går sine ukentlige turer på byfjellene, og jeg vil senere komme tilbake til BOSK (som er den offisielle forkortelsen av klubbnavnet). 

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Hjertetrening som ikke er til å kimse av!”

  1. Mye bra å lese her for en som skal til Krokeide 12/8 til 9/9 , har nettopp avsluttet hjerterehab i Møllendalsbakken, mye bra å ta med seg derfra også

    1. Takk for fin og inspirerende tilbakemelding! Du kan se frem til oppholdet på Krokeide. Jeg har selv hatt svært god nytte av alt jeg har lært der, og jeg har fått inspirasjon og lyst til å trene, noe som aldri har vært min greie… Syntes trening var bånn i bøtta. Men det var før jeg kom på Krokeide og fikk lære en hel masse om så vel sykdommen som hvordan en bør og skal trene. Siden har jeg fortsatt på Krokeide en gang i uken under May-Lisbeths kyndige og svært så inspirerende ledelse. Jeg er på mange måter blitt et «nytt» menneske etter at jeg kom der. Du kan glede deg!!!

Comments are closed.