Enestående hjerterehabilitering forsvinner

Flere ganger i uken blir det "ut på tur" på krokeide rehabiliteringssenter, både i det praktfulle nærområdet, i hordnesmarken eller på byfjellene. (foto: johnsteffensen. No)

Unik hjerterehabilitering snart historie 

Jeg synes det er meningsløst at det som en gang het Krokeide rehabiliteringssenter, og som siden 1986 har behandlet over 15 000 pasienter, ikke lenger eksisterer. Opprinnelig var det LHL som driftet dette svært gode og gjennomtenkte tilbudet, der opptil 25 pasienter om gangen fikk hjelp til å takle ringvirkninger av hjerteinfarkt, hjertestans, angina og andre hjertesykdommer. Hvert kurs varte i tre uker, og deltakerne fikk lære om kosthold, trening, stressmestring og hjertesykdom – i tillegg til at de fikk hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet.

Hvorfor er hjerterehabilitering viktig?

May-lisbeth sine treningsøkter perfekte på krokeide rehabilitering
May-lisbeths daglige treningsøkter var utrolig viktige.

I 2011 fikk jeg selv delta i dette glimrende tilbudet, et opplegg som jeg ett år senere omtalte slik: «Når jeg ser tilbake på rehabiliteringskurset, er det ingen tvil om at oppholdet på Krokeide ble svært viktig og inspirerende for meg! Et meget bra og velfungerende kurs så vel teoretisk som praktisk, der jeg også fikk møte mennesker i en tilsvarende situasjon, samt et oppegående team av dyktige instruktører og lærere. Jeg kan ikke få fullrost Krokeide-opplegget nok. Jeg ble styrket i troen på at jeg kom til å bli helt bra igjen. Jeg lærte å kjenne meg selv, min kropp og min yteevne. Ideelt sett burde kurset kanskje ha vart en uke til. Det hadde medvirket til at treningsopplegget/øvelsene fikk sette seg enda mer i ryggmargen…»

Hva innebærer et hjerterehabiliteringskurs?

«Når man er frisk og det snakkes om rehabiliteringskurs, forstår man ikke helt hva et slikt opplegg innebærer, hvilket fantastisk tilbud dette er for å hjelpe mennesker som lever med en eller annen sykdom. På Krokeide ble man rustet til å mestre hverdagen, samt bidra til at yrkesaktive kom raskere tilbake i arbeid. Sist, men ikke minst, ga kurset hver deltaker en trygghet og tro på at hjertesykdommen gikk fint an å leve videre med.»

Hjerterehabilitering ga merkbare helseeffekter

Krokeide rehabilitering. Svømmehallen.
Daglig bassengtrening hørte også med.

Krokeidesenteret rehabilitering var ett av flere steder i landet der et team av fysioterapeuter, sykepleiere, treningsinstruktører, jobbrådgiver, lege og psykolog holdt kurs for hjerteopererte og personer som var plaget med angina, eller som var blitt blokket eller stentet. På Krokeide fikk deltakerne profesjonell hjelp til å endre livsstil og vaner. Dette ga merkbare helseeffekter. Det var også et tilbud til pårørende.

Hvorfor hjerterehabiliteringen på Krokeide ble historie

Gruppe fra hjerterehabilitering på krokeide foreviget i hordnesskogen. (foto: johnsteffensen. No)
Ulike uteaktiviteter en viktig del av hjerterehabiliteringen

Selv om Krokeidesenteret i 2016 flyttet virksomheten til Nesttun i Bergen, ble rehabiliteringsopplegget seks år senere overtatt av selskapet WeCare AS. I fjor gikk dette selskapet konkurs, men like før ble Nesttunklinikken overført til et nytt selskap og deretter solgt til fire ansatte. 

Men 1. april 2024 er det over og ut. Årsaken er at rehabiliteringsklinikken ikke nådde opp i anbudsrunden til Helse Vest. Dermed må klinikken stenge for godt, fordi Helse Vest velger et annet og rimeligere opplegg for kommende fireårsperiode. I bergensområdet skal hjerterehabiliteringen i neste periode foregå på Ravneberghaugen og på Åstveit helsesenter. De erfarne terapeutene, trenerne og sykepleierne som i årevis var knyttet til Krokeidesenteret og senere også Nesttun-senteret, er blitt oppsagt.

Mye kompetanse på hjerterehabilitering forsvinner

Helseeffekter ved kondisjonstrening. Www. Johnsteffensen. No. Foto tirachard kumtanom pexels
Klikk på bildet for mer…

Etter min mening er dette en skandale! Jeg håper inderlig at Helse Vest vet hva de driver med, for jeg føler meg ikke sikker på at det nye hjerterehabiliteringstilbudet klarer å matche det suverene opplegget som Krokeide rehabiliteringssenter var viden kjent for, og som ble trukket frem som mal for hjerterehabilitering i inn- og utland. 

La andre få vite om dette innlegget..