Å være rasjonell og troende på en gang, er uproblematisk

Bibelord fins på johnsteffensen. No

Bibelord

«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»

(Markus 9,23-24)

«Å være både rasjonell og troende på en gang utfyller hverandre og skaper helhet i livet.»

Din tid er nå... Tanker ut fra ord i bibelen. Johnsteffensen. No
Klikk for enda et bibelord…

For en tid tilbake stod det et tankevekkende og personlig innlegg i Bergens Tidende, ført i pennen av universitetslektor Anita Reitan. Hun bekjenner seg som kristen, i følge henne selv mot alle odds

Hun trekker fram mange grunner som skulle tilsi at hun aldri ville komme til å tro. Selv om hun lenge hadde levd et liv helt i tråd med det sekulære samfunn, skjedde det likevel sakte, men sikkert, en forvandling som snudde opp ned på hennes grunnleggende livssyn og oppfatning av Bibel, Gud, Kirken og troen. Følgende er sakset fra hennes innlegg:

«Jeg ønsket seriøst ikke å bli en kristen. Jeg som verken kom fra en kristen familie eller var opplært i kristne tradisjoner. Alle mine fordommer var intakte, og jeg hadde ingen planer om å bli en kjedelig kirkegjenger; mennesker jeg så på som gammelmodige, uselvstendige og lite oppdaterte.

Men hva gjør du når lengselen blir for sterk? Når du ikke klarer å stå imot dragningen fra kirkerommet…

Er dette viktig for deg? Del teksten med andre. Johnsteffensen. NoJeg, en voksen, velutdannet kvinne, fikk derfor store utfordringer med å være åpen. For dette stred mot all fornuft. Jeg med mine flerfoldige studiepoeng innen naturvitenskap og med en jobb innen akademia, burde liksom visst bedre. Du går bare ikke den veien. Tro skal ikke trumfe det rasjonelle.

Men i dag vet jeg bedre. Å få en tro, er langt ifra idiotisk. Det er et gode, en gave om du vil. Og det er uproblematisk å være både rasjonell og troende på en gang. Det utfyller hverandre og skaper helhet i livet. En positiv synergi mellom hjerte og sinn.»   (Anita Reitan)

Apropos dette: Les gjerne «Det umulige»

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto øverst:  Wictor Cardoso / Pexels

La andre få vite om dette innlegget..