Mer enn god nok!

Bibelord til ettertanke.

Bibelord

«Gi akt på deg selv og din gjerning som lærer. Fortsett med dette! For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.»

(1. Timoteus 4,16)

Forson deg med at du er den du er!

Din tid er nå... Tanker ut fra ord i bibelen. Johnsteffensen. No
Klikk for flere trøsteord…

Timoteus var en energisk og karismatisk prest som bl.a. hadde vært med Paulus på to av hans misjonsreiser. Derfor kjente de hverandre godt, og Paulus hadde sett hva som bodde i Timoteus.  Det var bare ett men, Timoteus var yngre enn de han var satt til å lede. Dette ble etter hvert et problem for ham, men ikke for dem han var satt til å være leder for. Paulus var klar over hvilke tanker Timoteus slet med, og han skrev derfor flere trøstende ord til ham, blant annet det som står ovenfor.

Jeg tror Paulus med dette pirket borti Timoteus’ selvrespekt. Paulus mente at Timoteus måtte forsone seg med at han var den han var, og at han var god nok. Mer enn god nok til å utføre den tjenesten han stod i. Når Timoteus hadde funnet ut hvem han var, og hvem han ikke var, behøvde han ikke å være opptatt av å innfri andres forventninger. Han skulle forsone seg med seg selv, være slik han var, ikke slik andre mente at han burde være.   (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Lytt til denne nydelige fremførelse av ‘Agnus Dei’ med «Ukrainien Easter Choir»:

 

La andre få vite om dette innlegget..