KS har sviktet enda en gang…

Mork dag for skolen... Foto brigitte werner pixabay

På tide å at kommunene sier nei til KS.

Det er tydelig at arbeidsgiverorganisasjonen KS ikke evner å finne gode løsninger for landets lærere som stadig kommer dårlig ut i lønnsoppgjørene. Lærernes dårlige lønn må KS ta mye av «æren» for. De har verken vist vilje eller evne til å gi lærerne det de fortjener i kroner og øre.  I 2022 førte dette til den lengste lærerstreiken i Norge, en streik som  særlig rammet elevene i Norges nest største by. Der har lærere vært i streik siden juni, noe som har gått særlig hardt ut over den uskyldige tredjeparten; elevene.

I Oslo var det ingen lærerstreik fordi Oslo ikke er medlem av KS. Oslo kommune har selv forhandlingsansvaret med lærerne, og der kom man tidlig til enighet slik at det ikke ble noen streik i hovedstaden. I resten av landet er det KS som forhandler på kommunenes vegne. Dette gjør KS selvsagt ikke gratis, for eksempel betaler Vestland fylkeskommune en årlig kontingent til KS på 19,6 millioner!

Nå er det kritiske røster i Vestland fylkeskommune som stiller spørsmål om Vestland er tjent med å la KS ha ansvar for forhandlinger på vegne av fylkeskommunen. De mener at man bør følge Oslos eksempel og overta forhandlingsansvaret selv. At det hvert eneste år er uro i lærernes oppgjør, tyder på at KS ikke er det beste alternativet når alt kommer til alt. Lærerne har kommet dårlig og dårligst ut i de seks siste lønnsoppgjørene, og frustrasjonen og uroen blant pedagogene er betydelig. Tvungen lønnsnemd, som ble varslet 27. september, løser ingen ting. Lærernes frustrasjon er med dette blitt enda verre, og vil garantert vende tilbake til våren – om mulig enda sterkere. Atter en gang føler lærerne seg sviktet, og den tvungne lønnsnemden blir som å helle bensin på bålet. Problemet er ikke løst en gang for alle, snarere tvertimot.  Et dårlig oppgjør i 2022 vil sende et uhyre dårlig signal utad til unge mennesker som kanskje kunne tenke seg en karriere i skolen, men ikke for enhver pris (det vil si lønn).

Lærerne har for lengst fremmet forslag til hva som kunne ha fått en rask slutt på streiken, et forslag som i inneværende tariffår ikke ville koste en krone ekstra. Men forslaget ville ikke KS imøtekomme, først og fremst fordi de i følge dem selv ikke hadde mandat til å gjøre så.

Jeg er enig med noen av fylkespolitikerne i Vestland som mener at fylkeskommunen bør melde seg ut av KS og forhandle med lærerne selv. På samme måte som Oslo gjør. KS sendte landets elever ut i manglende skolegang uten å blunke, først og fremst fordi de ikke evnet å finne gode løsninger for lærerne.

Foto: Brigitte Werner (Pixabay)

 

La andre få vite om dette innlegget..