Livets veilys

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Livets veilys.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoI Johannes-evangeliet 12, 35 leser vi bl.a.: «Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen…» Det var Jesus som kom med disse ordene da han talte om sin død, og noen diskusjonslystne jøder ville prøve ham med hensyn til dette. Jødene viste til at Messias skulle leve for alltid, i følge Skriften. Da svarte Jesus: «Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.»

Vi vet hvor vi går hen når veien vi går på, er opplyst. Da kan vi lettere orientere oss på tross av mørket omkring oss. Dermed kan vi vite om vi er på rett vei, og at vi klarer å holde oss på veien. Lyset som Jesus snakker om, blir et orienteringspunkt for vandringen gjennom livet. Vi vet hvor vi kommer hen når vi går i lyset. Ingen ting i våre liv er overlatt til tilfeldigheter. Den som tror på Jesus, har fått et nytt lys over hele sin eksistens, et lys som skinner over hver eneste meter på livsveien. Et lys som får betydning for livets viktige beslutninger; valg av yrke, omgangskrets, ektemake, prioriteringer, osv. 

Les flere «Til ettertanke»

Å vandre i mørket, uten noe lys på veien, betyr en vandring mot fortapelsen.

Det fins et veilys for livet. Trenger du det..? 

La oss vandre i lyset 
liksom Han er lys, 
vandre i Guds lys.
Vandre i Guds kjærlighets lys.

Teaser juleglede 820x175
Julekalender 2019 – klikk på bildet

La andre få vite om dette innlegget..