Et helt nødvendig lovforslag

Et helt nødvendig lovforslag

Lovforslaget som burde ha vært fremmet for lenge siden…

Et helt nødvendig lovforslagDersom jeg hadde vært politiker, noe jeg heldigvis ikke er, ville jeg ha fremmet et nytt og helt nødvendig lovforslag. Jeg har nemlig sett meg grundig lei på politikere som hele tiden ivrer etter å bygge nytt, slik at deres ettermæle kan sikres, fordi de gjorde noe synlig som kom til å bli stående som en bauta over deres poltiske virke og vidsyn: Det nye sykehjemmet, den nye skolen, den nye kirken, kulturhuset, rådhuset, idrettshallen osv.

Misforstå meg riktig; jeg er ingen motstander av nybygg, men jeg er grundig lei av poltikere som hele tiden skal bygge nytt før de har penger til å drifte så vel det nye som det gamle. Hva hjelper det om det reises et flott nybygg, dersom en ikke har penger til å fylle huset med innhold? Alt for mange sengeposter, sykehjemsavdelinger, lokaliteter, avansert teknisk utstyr, kostbare maskiner etc. står ubenyttet fordi det ikke fins økonomi til å drifte det. Likevel setter politikere i gang nye byggeprosjekter, nye hus eller institusjoner…

Da er det virkelig bedre å bevilge nok penger til å drifte eksisterende institusjoner og bygg, og ikke minst vedlikeholde dem; skolebygg uten anstendige toaletter eller ventilasjonsforhold, det malingsslitte sykehjemmet der det tidligere så velholdte utearealet nå er blitt et gjengrodd villniss, veier som mangler belysning, kirketaket som lekker, svømmehallen en ikke har råd til å bruke, det avanserte røntgenutstyret som en på grunn av for lite penger, bare kan benytte et par dager i uken, osv. osv. Listen over uløste samfunnsoppgaver er meget lang… 

Mitt private lovforslag blir derfor: Det skal ikke være tillatt å føre opp nybygg – før det offentlige har penger nok til å drifte de bygninger og institusjoner en allerede har.

Basta!

La andre få vite om dette innlegget..